Svake godine, 1.5 miliona ljudi bi se spasilo
pravom dijagnozom.

Glavne Karakteristike

Unesite simptome, godinu rođena i pol vašeg pacijenta. Dobićete listu mogućih diferencijalnih dijagnoza - poređane po verovatnoći za vašeg pacijenta prema databazi.

Koristite Symptoma bilo gde bilo kada.


Istraživanje i Razvoj Symptoma je pordžano od strane sledećih organizacija:

EU Flag
Ovaj projekat je finansiran od strane of Evropske Unije Horizont 2020 programa istraživanja i inovacije, pod ugovornim brojem 830017.