Create issue ticket

11 Mogući Uzroci za Adenokarcinom dojke, Hamartom dojke

 • Sindrom višestrukih hamartoma
 • Gojaznost

  GOJAZNOST Gojaznost (lat. obesitas ) je hronična bolest, koja se ispoljava prekomernim nakupljanjem masti u organizmu i povećanjem telesne mase. Svako povećanje telesne mase za 10% i više od idealne, označava se kao gojaznost. SZO je procenila da je 1/3 ljudi gojazno u svetu od čega više žene nego muškarci. U[…][zavodki.org.rs]

  Nedostaju: Hamartom dojke
 • Hronični alkoholizam

  Postoji nekoliko faza razvoja takvog stanja kao što je hronični alkoholizam, u kojem je bolest popraćena sa nekoliko karakterističnih simptoma. Narcolozi primećuju da se patološka zavisnost izazvana etil alkoholom kod muškaraca razvija češće nego kod žena. Produžena intoksikacija izaziva poremećaj u funkcionisanju[…][sr.ekobutik.si]

  Nedostaju: Hamartom dojke
 • Adenokarcinom dojke
  Nedostaju: Adenokarcinom dojke
 • Abscess dojke

  , dojke, prostate, štitne žlezde, bubrega, testisa, melanoma i sarkoma.[sr.fashionbeautytopics.com] Pored bronhogenog karcinoma, diferencijalna dijagnoza uključuje i druge primarne rakove pluća (kao što su karcinom malih ćelija i adenokarcinom) i metastaze iz debelog creva[sr.fashionbeautytopics.com]

  Nedostaju: Hamartom dojke
 • Adenokarcinom debelog creva
  Nedostaju: Hamartom dojke
 • Fibrocistična bolest dojke

  1. Leptomeningitis purulenta Graviditas tubaria Burkittov limfom Haemangioma cutis Encephalitis virosa 2. Papilloma mucosae oris Adenocarcinoma intestini coli Osteomyelitis chronica HSIL cervicis uteri Melanoma malignum 3. Pneumonia fibrinosa s. cruposa, Adenocarcinoma ventriculi metastaticum in hepate Tumor gigantocellulare[…][docsity.com]

  Nedostaju: Hamartom dojke
 • Primarna bilijarna ciroza

  Прилог 3. СПИСАК РЕТКИХ БОЛЕСТИ 1. Sindrom Brugada 2. Eritropoetička porfirija 3. Sindrom Guillan Bare 4. Familijarni melanoma 5. Genetski uslovljen autizam 6. Tetralogija Fallot 7. Skleroderma 8. Transpozicija velikih krvnih sudova 9. Fokalna Distonija 10. Marfanov sindrom 11. Non Hodgkinov limfom 12. Retinitis pigmentoza 13.[…][pravno-informacioni-sistem.rs]

  Nedostaju: Hamartom dojke
 • Karcinom pluća

  Kod muškaraca je na prvom mjestu svih karcinoma, a kod žena na trećem mjestu učestalosti (poslije raka dojke i maternice).[dzgradiska.com] Karcinom pluća je maligni tumor koji može biti: – karcinom malih stanica (mikrocelularni) i – drugih stanica (adenokarcinom, acinusni, bronhoalveolarni, papilarni).[dzgradiska.com]

  Nedostaju: Hamartom dojke
 • Sarkom materice

  […] i adenokarcinom materice koji je praćen krvarenjem iz materice.[patologijapatologija.blogspot.com] To je najčešće karcinom velikih žlezda kao što su : dojka, štitnjača, prostata ili žlezde u sluzokožama želuca, creva, tela materice itd.[patologijapatologija.blogspot.com] Karcinomi koji potiču od žlezdanog epitela _ - ADENOKARCINOM ( Adenocarcinoma ) jeste karcinom poreklom od epitela žlezda.[patologijapatologija.blogspot.com]

  Nedostaju: Hamartom dojke

Dalji simptomi

Slični simptomi