Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Adenomatozni polip u debelom crevu

  • Familijarna adenomatozna polipoza
  • Gardnerov sindrom
  • Gastrointestinalno krvarenje

    Крварење у дигестивном тракту је озбиљно клиничко стање, које у највећем броју случајева захтева блничко лечење. Акутна желудачноцревна крварења због драматичне клиничке слике најчешће захтева ургентни дијагностички и терапијски приступ процедурама, у прехоспиталном и хоспиталном ле чењу. Болесници[…][sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi