Create issue ticket

13 Mogući Uzroci za Agitirana depresija, Manično ponašanje

Prikaži rezulate na: Hrvatski

 • Bipolarni poremećaj

  Манично-депресивна психоза или биполарни афективни поремећај (лат. Psychosis affectiva bipolaris) је поремећај расположења карактерисан поновљеним епизодама повишеног расположења, повећане енергије и активности (манија или хипоманија) и депресије. Биполар је озбиљни здравствени поремећај са великим[…][sr.wikipedia.org]

 • Depresija

  Депресија у геологији је терен које је потонуо у односу на остало земљиште које га окружује, настаје услед различитих механичких утицаја. Највећа депресија на свету је Мртво море. Басен је било која велика депресија седиментног терена. У тектоници је обично назив за кружно удубљење (геолошки басен).[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Manično ponašanje
 • Teška depresivna epizoda
  Nedostaju: Manično ponašanje
 • Trovanje jodom
  Nedostaju: Agitirana depresija
 • Trovanje bunikom
  Nedostaju: Agitirana depresija
 • Manija

  Манија је поремећај који се састоји у неконтролисаним и неодољивим импулсима ка извесној врсти друштвено забрањеног понашања, као нпр. клептоманија, пироманија, дипсоманија и сл. Психичко стање у којем је упадљива моторичка и ментална хиперактивност, а у емотивној сфери извршења радње доминира[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Agitirana depresija
 • Psihoza

  Друга функционална психоза је манично-депресивна у којој су најизразитији поремећаји у емоционалном понашању.[sr.wikipedia.org] Има болесника код којих се периодично јављају само манична или само депресивна стања.[sr.wikipedia.org] Болесник окривљује себе за нешто због чега није крив, или што само по себи не би требало да изазове такво понашање. У таквом стању болесник може да изврши и самоубиство.[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Agitirana depresija
 • Sindrom skidanja sa supstance
  Nedostaju: Agitirana depresija
 • Delirijum tremens

  Ludilo pijanaca ( lat. Delirium tremens ) je prolazna duševna poremećenost koja se sreće kod hroničnih alkoholičara, između 30. i 50. godine, mnogo češće kod muškaraca. Prve smetnje se javljaju, obično, posle šest do deset godina prekomerne ili ravnomerne upotrebe alkoholnih pića rakije, vina, piva itd. [1] Pored[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Agitirana depresija
 • Zloupotreba kokaina
  Nedostaju: Agitirana depresija

Dalji simptomi