Create issue ticket

13 Mogući Uzroci za Ahlorhidrija

 • Megaloblastna anemija

  Крвта е витално важна течност во организмот која извршува многубројни функции. Таа се состои од крвна плазма и крвни клетки (еритроцити, леукоцити и тромбоцити). Една од најважните функции на крвта е транспортот на кислород од белите дробови до ткивата. Тоа се остварува благодарение на еритроцитите,[…][skopjeinfo.mk]

 • Anoreksija nervoza
 • Tarnerov sindrom

  Tarnerov sindrom nastaje kao posledica numeričke aberacije hromozoma, monozomije X hromozoma žene. Žene sa ovim sindromom imaju samo jedan H hromozom i kariotip 45, HO. Uzrok ovog oboljenja može da bude i obrazovanje izohromozoma koji sadrži duplirani dugi krak (q krak) X hromozoma (obeležava se se sa i(Xq) ).[…][sr.wikipedia.org]

 • Multipla endokrijna neoplazija tip 1

  Kalcitonin se koristi kao pomoć pri postavljanju dijagnoze i praćenju efikasnosti terapije medularnog karcinoma tireoidne žlezde. Takođe, uz ostale analize i procedure, pri postavljanju dijagnoze multiple endokrine neoplazije tipa II i familijarnog medularnog karcinoma tireoidne žlezde. Uzorak: Parametar se određuje u[…][laboratorijskeanalize.com]

 • Hipogamaglobulinemija

  Sekundarna imunodeficijencija nastaju kao posledica dejstva uzroka izvan imunološkog sistema, tokom života. Ona se češće pojavljuju od primarne imunodeficijencije, a može biti uzrokovane pothranjenošću, starenjem, lekovima (npr. hemoterapija, glukokortikoidi, imunosupresivni lijekovi ) ili bolestima koje mogu direktno[…][sr.wikipedia.org]

 • Anemija usled nedostatka gvožđa

  Šta je anemija deficita gvožđa Ova bolest je specifično fizičko stanje povezano sa smanjenjem broja crvenih krvnih zrnaca i smanjenjem nivoa hemoglobina u krvi. Istovremeno se tradicionalno razlikuju tri glavne faze ove bolesti: blaga, umjerena i teška. U prvoj fazi, nivo hemoglobina je neznatno ispod norme, u[…][sr.puntomarinero.com]

 • Dispepsija

  Dispepsija (od grčkih reči grč. δυσ - loše i grč. πέψιςdis peptein - varenje) [1] je simptom koji označava povremeni ili stalni bol ili nelagodu u gornjem abdomenu. [2] Uzroci [ uredi ] Uzrok dispepsije može biti neko organsko oboljenje, npr ulkus, gastroezofagealna refluksna bolest, karcinom želuca ili pankreasa i dr,[…][sr.wikipedia.org]

 • Mikrocitna anemija

  ANEMIJA Anemija je smanjenje mase eritrocita, koncentracije hemoglobina i hematokrita. Klasifikacija: I Patofiziološka: 1. Anemije nastaje pretežno zbog smanjenog stvaranja er. a) poremećaj na nivou neprepoznatih matićnih ćelija: - poremećaj pluripotentne matične ćelije (m.ć.) - aplastična anemija - refrakterna[…][lekarinfo.com]

 • Adenokarcinom želuca

  MEDIX, God. 19 Br. 107/108 • Pregledni članak • Gastroenterologija/Onkologija HR ENG Suvremene smjernice u kirurškom liječenju karcinoma želuca Current guidelines for the surgical treatment of gastric cancer Ana Car Peterko, Miroslav Bekavac-Bešlin Karcinom želuca četvrti je najčešći malignom i drugi najčešći uzrok[…][medix.hr]

 • Scedosporium infekcija

  Informāciju par pacientiem ar ahlorhidriju un tiem pacientiem, kuri lieto skābes sekrēciju nomācošas vai skābi neitralizējošas zāles, sk. apakšpunktā 4.4.[apteka.lv] Pacientiem ar ahlorhidriju, piemēram, AIDS slimniekiem un pacientiem, kurus ārstē ar kuņģa skābes sekrēciju nomācošiem līdzekļiem (piemēram, H2 receptoru antagonistiem, protonu[apteka.lv]

Dalji simptomi