Create issue ticket

219 Mogući Uzroci za Akutna leukemija, eozinofili su povecani, eozinofilna leukemija

Da li ste mislili: Akutna leukemija, eozinofili su povecani, eozinofilna, leukemija

 • Aplastična anemija

  […] krvnih zrnaca) Temperatura (Visoka temperatura) Dijabetes Hipertenzija (visok krvni pritisak) Infekcije (učestalne) Sida (Hiv,Aids)Najučestalnije aplastične anemije su: Akutna[sr.wikipedia.org] […] zloćudno stanje (maligni tumor) u kome kostna srž ne proizvodi dovoljno ćelija da zameni stare krvne ćelije. [1] Stanje, kao što i ime govori uključuje i aplaziju, anemiju i leukemiju[sr.wikipedia.org] Stanje, kao što i ime govori uključuje i aplaziju, anemiju i leukemiju.[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: eozinofili su povecani
 • Hronična mijeloidna leukemija

  Bolest ima hroničan tok u odnosu na akutne leukemije, što znači da ima sporiju progresiju, i većinom se javlja kod starijih ljudi, mada se može javiti kod osoba svih uzrasta[sr.wikipedia.org] Terapija [ uredi ] Hronična mijeloidna leukemija ima tri faze: prva je hronična faza, koja može trajati godinama i često ne daje indikativne simptome.[sr.wikipedia.org] Hronična mijeloidna leukemija ima tri faze: prva je hronična faza, koja može trajati godinama i često ne daje indikativne simptome.[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: eozinofili su povecani
 • Leukemija

  Akutna mijelocitna leukemija je vrsta akutnih leukemija.[sr.wikipedia.org] […] akutna leukemija.[telegraf.rs] "Ne mogu se izlečiti sve vrste leukemije, ali neke, čak i akutne, mogu da budu pobeđene. Što je pre otkrijemo, to smo u većoj prednosti", naglasio je profesor Kavo.[mondo.ba]

  Nedostaju: eozinofili su povecani
 • Posthemoragijska anemija novorođenčeta

  .: MCV 3.normocitna, normohromna a) akutno krvarenje d) leukemije, plazmocitom b) hemolizne bolesti e) hipopituitarizam. miksedem c) aplastična anemija f) insuficijencija[lekarinfo.com] […] poremećaj globina (hemoglobinopatije, talasemija) c) nepoznatog porekla: urodene dizeritropoezne anemije anemije sa hiperplazijom kostne srži anemije u hroničnim bolestima leukemije[lekarinfo.com] […] mikrocitna - a) hipohromna (deficit Fe) b) poremećaj sinteze globina (Hbpatije c)poremećaj sinteze hema, porfirina Dg .: MCV 3.normocitna, normohromna a) akutno krvarenje d) leukemije[lekarinfo.com]

  Nedostaju: eozinofili su povecani
 • Akutna mijeloidna leukemija sa mijelodisplastičnim promenama

  akutna leukemija.[telegraf.rs] […] akutna leukemija.[telegraf.rs] Foto: Tanjug/AP Kako se manifestuje akutna mijeloidna leukemija?[telegraf.rs]

  Nedostaju: eozinofili su povecani
 • B-ćelijska Hronična Limfocitna Leukemija

  леукемија Пролимфоцит код Т ћелијске пролимфоцитне леукемије Хронична лимфоидна леукемија Види још [ уреди ] Акутна мијелоична леукемија Акутна лимфатична леукемија Хронична[sr.wikipedia.org] Hronična limfatična leukemija (HLL) je letalna, progredijentna bolest simptomatski neprimetnog početka, koja se najčešće javlja između 45. i 70. godine života.[sr.wikipedia.org] леукемије Хронична лимфоидна леукемија Види још [ уреди ] Акутна мијелоична леукемија Акутна лимфатична леукемија Хронична мијелоидна леукемија Хронична лимфатична леукемија[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: eozinofili su povecani
 • Filadelfija hromozom pozitivna hronična mijeloidna leukemija

  - HML, gastrointestinalni stromalni tumori - GIST, novodijagnostifikovana Filadelfija hromozom pozitivna akutna limfoblastna leukemija - Ph ALL i relapsna/refraktorna Ph[docplayer.gr] ALL, mijelodisplastična/mijeloproliferativna bolest MDS/MPD, hipereozinofilni sindrom HES i/ili hronična eozinofilna leukemija CEL, neresektabilni dermatofibrosarkom pro tuberans[docplayer.gr] […] inhibitor (imatinib) protein kinaze film tabl. 30 x 400mg lek se daje uz obrok sa punom čašom vode a doziranje zavisi od stadijuma bolesti i indikacije (hronična mijeloidna leukemija[docplayer.gr]

  Nedostaju: eozinofili su povecani
 • Sistemska mastocitoza

  Ређи облици мастоцитозе повезани су са тешким поремећајем крви (попут акутне леукемије, лимфома, хроничне неутропеније или мијелопролиферативним поремећајем) или са тешком[sr.wikipedia.org] […] болешћу; леукемијом мастоцита и агресивном мастоцитозом.[sr.wikipedia.org] Ређи облици мастоцитозе повезани су са тешким поремећајем крви (попут акутне леукемије, лимфома, хроничне неутропеније или мијелопролиферативним поремећајем) или са тешком[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: eozinofili su povecani
 • Wiskott Aldrichov sindrom

  Last Update: 2012-04-12 Usage Frequency: 1 Quality: Lithuanian Mieloma ar lėtinė limfocitinė leukemija su sunkia antrine hipogamaglobulinemija ir pasikartojančiomis infekcijomis[mymemory.translated.net] Lithuanian • Mieloma ar lėtinė limfocitinė leukemija su sunkia antrine hipogamaglobulinemija ir pasikartojančiomis infekcijomis. • Vaikai, sergantys įgimtu AIDS ir patiriantys[mymemory.translated.net] […] levkemije s hudo sekundarno hipogamaglobulinemijo in ponavljajočimi se okužbami; Last Update: 2012-04-12 Usage Frequency: 1 Quality: Lithuanian Mieloma ar lėtinė limfocitinė leukemija[mymemory.translated.net]

  Nedostaju: eozinofili su povecani
 • Idiopatska neutropenija

  (Leukoze), Akutne leukemije, Akutna limfocitna (limfoblastna) leukemija, Akutne nelimfoblastne leukemije, Hronična mijeolidna (granulocitna) leukemija, Hronična limfocitna[worldcat.org] leukemije, Hronična mijeolidna (granulocitna) leukemija, Hronična limfocitna leukemija, Posebni oblici hronične limfocitne leukemije, Prolimfocitna leukemija, Leukemija[worldcat.org] Primarna amiloidoza, Esencijalna krioglobulinemija, Benigna monoklonska gamapatija, Lečenje malignih bolesti krvi, Radioterapija, Hemioterapija, Imunoterapija, Lečenje akutnih[worldcat.org]

  Nedostaju: eozinofili su povecani

Slični simptomi