Create issue ticket

87 Mogući Uzroci za Albinizam

 • Kongenitalna gluvoća

  , tip I Okulokutani albinizam tip II Okularni albinizam, X-vezan Okulodentodigitalna displazija Optička atrofija, tip 1 Osteopetroza(bolest kamenih kostiju) Pelizaeus-Merzbacherov[ivf-embryo.gr] Redhead Curli Straight lines Ćelavost muškog uzorka Norma Norma Ženska ćelavost Abundant hairline Norma Preuranjena siva kosa Norma Skin Svarthi Light Normalna pigmentacija Albinizam[sr.puntomarinero.com] […] tip 2 Neurofibromatoza tip 1 Nefroza, Finski tip Nehromafin paragangliom Niman-Pikova bolest, tip A Niman-Pikova bolest, tip C Norijeva bolest Nunanov sindrom Okulokutani albinizam[ivf-embryo.gr]

 • Cerebralno krvarenje

  Gde nema hemorag. inf - srce, bubreg, slezina Trihinela najcesce napada - poprec.prugaste misice Radijacija - cel. sa visokim stepenom proliferacije Autozomno-recesivno : albinizam[docsity.com]

 • Familijarni multinodularna struma

  Skorbut, D: Rahitis/Osteomalacija Minerali: Nedostatak željeza - Nedostatak magnezija - Nedostatak kromaaromatske (Fenilketonurija, Alkaptonurija, Ohronoza, Tirozinemija, Albinizam[inexamad.cf]

 • Hašimoto tireoiditis

  Aminokiseline E70 Poremećaji metabolizma aromatskih aminokiselina E70.0 Klasična fenilketonurija E70.1 Ostale hiperfenilalaninemije E70.2 Poremećaji metabolizma tirozina E70.3 Albinizam[hr.wikipedia.org]

 • Leighova bolest

  Okularni albinizam 139. Alportov sindrom 140. Kruzonov sindrom (sy Crouzon) 141. Sindrom Wolf Hirshorn, delecija kratkog kraka hromozoma 4, del 4p 142.[pravno-informacioni-sistem.rs] Okulokutani albinizam 74. Facioskapulohumeralna mišićna distrofija 75. Holoprozencefalija 76. Sklerozirajući holangitis 77. Sotosov sindrom 78. Galaktozemija 79.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Neoplazija kože

  Okularni albinizam 139. Alportov sindrom 140. Kruzonov sindrom (sy Crouzon) 141. Sindrom Wolf Hirshorn, delecija kratkog kraka hromozoma 4, del 4p 142.[pravno-informacioni-sistem.rs] Okulokutani albinizam 74. Facioskapulohumeralna mišićna distrofija 75. Holoprozencefalija 76. Sklerozirajući holangitis 77. Sotosov sindrom 78. Galaktozemija 79.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Primarna bilijarna ciroza

  Okularni albinizam 139. Alportov sindrom 140. Kruzonov sindrom (sy Crouzon) 141. Sindrom Wolf Hirshorn, delecija kratkog kraka hromozoma 4, del 4p 142.[pravno-informacioni-sistem.rs] Okulokutani albinizam 74. Facioskapulohumeralna mišićna distrofija 75. Holoprozencefalija 76. Sklerozirajući holangitis 77. Sotosov sindrom 78. Galaktozemija 79.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Leberova nasledna optička neuropatija

  , tip I Okulokutani albinizam tip II Okularni albinizam, X-vezan Okulodentodigitalna displazija Optička atrofija, tip 1 Osteopetroza(bolest kamenih kostiju) Pelizaeus-Merzbacherov[ivf-embryo.gr] […] tip 2 Neurofibromatoza tip 1 Nefroza, Finski tip Nehromafin paragangliom Niman-Pikova bolest, tip A Niman-Pikova bolest, tip C Norijeva bolest Nunanov sindrom Okulokutani albinizam[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna diskeratoza

  , tip I Okulokutani albinizam tip II Okularni albinizam, X-vezan Okulodentodigitalna displazija Optička atrofija, tip 1 Osteopetroza(bolest kamenih kostiju) Pelizaeus-Merzbacherov[ivf-embryo.gr] […] tip 2 Neurofibromatoza tip 1 Nefroza, Finski tip Nehromafin paragangliom Niman-Pikova bolest, tip A Niman-Pikova bolest, tip C Norijeva bolest Nunanov sindrom Okulokutani albinizam[ivf-embryo.gr]

 • Wolmanova bolest

  […] na navigaciju Prijeđi na pretraživanje Patologija metabolizma i metabolički poremećaji Aminokiseline aromatske ( Fenilketonurija, Alkaptonurija, Ohronoza, Tirozinemija, Albinizam[hr.wikipedia.org]

Dalji simptomi