Create issue ticket

8 Mogući Uzroci za Alkoholni dah, nemogucnost hodanja na petama, Pad stopala prilikom hoda

 • Hronični alkoholizam

  Postoji nekoliko faza razvoja takvog stanja kao što je hronični alkoholizam, u kojem je bolest popraćena sa nekoliko karakterističnih simptoma. Narcolozi primećuju da se patološka zavisnost izazvana etil alkoholom kod muškaraca razvija češće nego kod žena. Produžena intoksikacija izaziva poremećaj u funkcionisanju[…][sr.ekobutik.si]

  Nedostaju: nemogucnost hodanja na petama
 • Alkoholna intoksikacija

  Sharp alkoholna intoksikacija - to je alkoholno trovanje, odnosno prolazno stanje koje je rezultat upotrebe alkohola i koje karakteriše mentalni poremećaj, neurološke i autonomne funkcije. Klinički, alkoholna intoksikacija može se smatrati psihopatološkim sindromom sa bolnom, neodoljivom, patološkom željom za alkoholom,[…][sr.puntomarinero.com]

  Nedostaju: nemogucnost hodanja na petama Pad stopala prilikom hoda
 • Alkoholna demencija
  Nedostaju: nemogucnost hodanja na petama Pad stopala prilikom hoda
 • Alkoholna bolest jetre

  Opis Alkoholna bolest jetre,Slajdovi,Patologija,Medicina,alkohol,masna promena,steatoza,alkoholni hepatitis,ciroza,reverzabilna,centralna vena,osmijum tetroskid, steatonecrosis hepatis,balonska degeneracija,nekroza hepatociram,neutrofili u zapaljenskominfiltratu,malorijev hijalin,megamitohondrije,persinusoidalna[…][docsity.com]

  Nedostaju: nemogucnost hodanja na petama Pad stopala prilikom hoda
 • Bol u donjim leđima

  Lumbago (bol u krstima, engl. low back pain - LBP) je čest poremećaj koji zahvata mišiće i kosti leđa. On obuhvata oko 40% ljudi u nekom delu njihovog života. Lumbago se može klasifikovati po trajanju, kao akutni (bol koji traje manje od 6 nedelja), subhronični (6 do 12 nedelja), ili hronični (više od 12 nedelja). Ovo[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Alkoholni dah nemogucnost hodanja na petama
 • Napadi usled povlačenja alkohola

  - NARKOMANIJA - ALKOHOLIZAM - ZAVISNOST OD KOCKE - ZAVISNOST OD PUŠENjA NARKOMANIJA Narkomanija spada u bolesti zavisnosti od neke psihoaktivne supstance, koja, uneta u oranizam, menja svest ali i druge psihičke funkcije. U grupu psihoaktivnih supstanci spadaju opijati i stimulansi od kojih su najpoznatiji heroin i[…][ckdespotovac.rs]

  Nedostaju: nemogucnost hodanja na petama Pad stopala prilikom hoda
 • Miotonična distrofija

  KKS - krvna slika 3PDF 220.00 KKS - krvna slika 5PDF 240.00 Leukocitarna formula 150.00 Leukociti (WBC) 100.00 Eritrociti (RBC) 100.00 Trombociti (PLT) 100.00 Retikulociti 150.00 Methemoglobin 2,200.00 Sedimentacija eritrocita 100.00 CRP-HS 500.00 CRP-kvantitativno 600.00 Prokalcitonin 3,000.00 Vreme krvarenja 100.00[…][vasakucazdravlja.rs]

  Nedostaju: Alkoholni dah nemogucnost hodanja na petama
 • Neuropatija išijatikusa
  Nedostaju: Alkoholni dah nemogucnost hodanja na petama