Create issue ticket

54 Mogući Uzroci za Anemija, Encefalopatija

 • Familijarni multinodularna struma

  […] zbog nedostatka željeza, Plummer-Vinsonov sondrom, Megaloblastična anemija (Perniciozna anemija) hereditarna hemolitička anemija: G6PD manjak, Talasemija, Anemija srpastih[inexamad.cf] […] hidroksilaze) - Hiperaldosteronizam (Connov sindrom, Bartterov sindrom) - Adrenalna insuficijencija (Addisonova bolest) - Hipoaldosteronizam B vitamini: B1: Beriberi/Wernickeova encefalopatija[inexamad.cf] anemija: Stečena aplazija crvenih krvnih stanica, Diamond-Blackfanova anemija, Fanconijeva anemija • Sideroblastična anemija • Hemokromatozakoagulopatija: DIK • Hemofilija[inexamad.cf]

 • Kongenitalna diskeratoza

  A Fankonijeva anemija G Fankonijeva anemija J Fankonijeva anemija F Fankonijeva anemija C Facioskapulohumeralna distrofija Fenilketonurija (PKU) Feohromocitom Halervorden-Špac[ivf-embryo.gr] […] bolestGalaktosemijaGaušerova bolestGastrični kancer, kaderin E-1Gangliozidoza, Morquio GM1Genotip P, “molekularni potpis” - Otisci prstijuGerstman-Strauslerov Sindrom (GSS)Glicinska encefalopatija[ivf-embryo.gr] […] pahionihija Urodjena harlekinska ihtioza Familijarna adenomatozna polipoza (FAP) Fabrijeva bolest Fajferov sindrom Familijarna eksudativna vitreoretinopatija Fankonijeva anemija[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalni sindrom stečene imunodeficijencije

  *Fizike mehabike i anemije usled opekotina *Mikroorganizmi hemolizna anemija u infekcijama 3 3)ANEMIJE ZBOG GUBITKA KRVI: A)Akutna posthemoragijska anemija Nagli gubitak[documents.tips] Lečenje antibioticima kod dece dovodi do disbioze, slabljenja imunog sistema, anemije.[dzvranje.org] Hemolizne anemije.................................9 7.1.Korpukularne hemolizne anemije.................................10 7.2.Extrakorpuskularne hemolizne anemije.........[documents.tips]

 • Hipofosfatazija

  A Fankonijeva anemija G Fankonijeva anemija J Fankonijeva anemija F Fankonijeva anemija C Facioskapulohumeralna distrofija Fenilketonurija (PKU) Feohromocitom Halervorden-Špac[ivf-embryo.gr] Anemija srpastih ćelija 100. Delecija kratkog kraka hromozoma 5 (del 5p), sindrom Crie du Chat 101. Mijastenija gravis 102. Ahondroplazija 103.[pravno-informacioni-sistem.rs] Šiuo metu nėra jokio gydymo šiam sutrikimui, todėl pacientas turi būti nuolatos stebimas ir jam privalu gerti vaistus nuo mažakraujystės, kad neišsivystytų anemija ar kraujo[15min.lt]

 • Metastatski karcinom bubrežnih ćelija

  Osteopenija, osteoporoza, osteonekroza Metaboličke Kušingov sindrom, elektrolitski i acidobazni disbalans, sindrom neadekvatne sekrecije ADH Hematološke Poremećaji hemostaze, anemija[sr.wikipedia.org] […] pankreatitis Bubrežne Tubulopatija, proteinurija, akutna bubrežna insuficijencija Jetrene Akutna insuficijencija jetre Neurološke Posteriorni reverzibilni encefalopaltski sindrom, encefalopatija[sr.wikipedia.org]

 • Leberova nasledna optička neuropatija

  A Fankonijeva anemija G Fankonijeva anemija J Fankonijeva anemija F Fankonijeva anemija C Facioskapulohumeralna distrofija Fenilketonurija (PKU) Feohromocitom Halervorden-Špac[ivf-embryo.gr] […] bolestGalaktosemijaGaušerova bolestGastrični kancer, kaderin E-1Gangliozidoza, Morquio GM1Genotip P, “molekularni potpis” - Otisci prstijuGerstman-Strauslerov Sindrom (GSS)Glicinska encefalopatija[ivf-embryo.gr] […] pahionihija Urodjena harlekinska ihtioza Familijarna adenomatozna polipoza (FAP) Fabrijeva bolest Fajferov sindrom Familijarna eksudativna vitreoretinopatija Fankonijeva anemija[ivf-embryo.gr]

 • Propriona acidemija
 • Eritropoetska protoporfirija

  […] u kostnoj sri Simptomi - u neonatalnom periodu - tamno crven urin - jaka fotosenzitivnost - eritrodoncija - oboljenje kostiju i zuba - neefektivna eritropoeza, hemolizna anemija[pdfslide.net]

 • Hronična eozinofilna leukemija
 • Emfizematozni gastritis

  AEMIJE ZBOG POREMEĆAJA SAZRIJEVAJA ERITROCITA Sideropenična anemija Sideroblastična anemija Megaloblastične anemije Perniciozna anemija 363 363 365 365 366 7.[edoc.pub] Iznimka je akutna encefalopatija kada kroz kraće vrijeme treba reducirati unos proteina kao izvora dušikovih spojeva.[edoc.pub] Perniciozna anemija Perniciozna anemija je najčešći oblik megaloblastične anemije (pernitiosus poguban).[edoc.pub]

Dalji simptomi

Slični simptomi