Create issue ticket

297 Mogući Uzroci za Anemija, hiporefleksija rani simptomi, Poremećaj hoda

Da li ste mislili: Anemija, hiporefleksija, rani simptomi, Poremećaj hoda

 • Megaloblastna anemija

  Пернициозна анемија (која носи назив и Адисонова анемија и Биермерова анемија) је најчешћи облик мегалобластне анемије а условљен је недостатком витамина Б12.[sr.wikipedia.org] Код старијих особа јавља се поремећај пажње, понашања и памћења, а нешто чешће се јављају и уринарне инфекције.[sr.wikipedia.org] Пернициозна анемија је најчешћи облик мегалобластне анемије, која настаје услед дефицита витамина Б12.[sr.wikipedia.org]

 • Šlog

  Мождани удар је други водећи узрок смрти у људи млађих од 20 година оболелих од анемије српастих ћелија.[sr.wikipedia.org] Ово се клинички манифестује у виду одузетости појединих делова тела, поремећајем говора, испадом појединих врста осећаја, сметњама у координацији покрета и хода или разним[sr.wikipedia.org] Ризик развоја повећава се с добом, али може захватити и млађе одрасле и децу, поготово оне с акутном анемијом.[sr.wikipedia.org]

 • Deficijencija vitamina B12
  Nedostaju: hiporefleksija rani simptomi
 • Multipli mijelom

  Multipli mijelom (myelo- -oma, "srž" "tumor"), poznat i kao mijelom plazma ćelija, mijelomatoza ili Kalerova bolest (po Otu Kaleru), je karcinom plazma ćelija, što je vrsta belih krvnih zrnaca koja inače imaju ulogu u proizvodnji antitela. Kod multiplog mijeloma se grupe abnormalnih plazma ćelija sakupljaju u koštanoj srži,[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: hiporefleksija rani simptomi
 • Ankilozni Spondilitis

  У тежим случајевима могу се наћи следеће лабораторијске промене: убрзана седиментација еритроцита, блажи облици анемије и повећана концентрација фибриногена, Ц-реактивног[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: hiporefleksija rani simptomi
 • Waldenstrom-ova makroglobulinemija
  Nedostaju: hiporefleksija rani simptomi
 • Kongenitalni sindrom stečene imunodeficijencije
  Nedostaju: hiporefleksija rani simptomi
 • Ataksija Telangiektazija

  Bloom syndrome) Фанконијева анемија (енгл. Fanconi Anemia) Триходистрофија (енгл. Trichothiodystrophy (TTD)) Fritsch, Peter (1998). Dermatologie und Venerologie.[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: hiporefleksija rani simptomi
 • Wilsonova bolest
  Nedostaju: hiporefleksija rani simptomi
 • Hipofosfatazija
  Nedostaju: hiporefleksija rani simptomi

Slični simptomi