Create issue ticket

96 Mogući Uzroci za Angina pektoris, MR pokazuje lezije bele mase, Nepodnošenje toplote

 • Fabrijeva bolest
 • Hipertireoidiziam

  OPREZ: pacijenti sa oboljenjem srca (angina pektoris, infarkt miokarda, hipertenzija, starije osobe, pacijenti sa insuficijencijom adrenalnih hormona, dijabetes melitus i[simptomi.rs]

  Nedostaju: MR pokazuje lezije bele mase
 • Grejvs-Bazedovljeva bolest

  toplote, gubitak težine, gušenje pri naporu, topla i vlažna koža, uvećana slezina, periferni otoci, lomljiva (krta) kosa, povećan apetit, nervoza, nemir, umor, grčevi u mišićima[bastabalkana.com] Hipertireoza klinička slika … Karkteristični znaci za ovo oboljenje su: egzoftalmus (ispupčene očne jabučice), uvećna štitasta žlezda, lupanje srca, prekomerno znojenje, nepodnošenje[bastabalkana.com]

  Nedostaju: MR pokazuje lezije bele mase
 • Kongenitalno otkazivanje srca

  Srčana insuficijencija ili zatajenje srca je bolest srca koja se javlja kada srce više ne može da pumpa dovoljnu količinu krvi za snabdevanje celog organizma. Do zatajenja srca dovode gotovo sve bolesti srca, a najčešći uzroci su visoki krvni pritisak (arterijska hipertenzija) i koronarne bolesti srca (sužavanje[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: MR pokazuje lezije bele mase
 • Popuštanje srca

  Srčana insuficijencija ili zatajenje srca je bolest srca koja se javlja kada srce više ne može da pumpa dovoljnu količinu krvi za snabdevanje celog organizma. Do zatajenja srca dovode gotovo sve bolesti srca, a najčešći uzroci su visoki krvni pritisak (arterijska hipertenzija) i koronarne bolesti srca (sužavanje[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: MR pokazuje lezije bele mase
 • Mijeloproliferativna bolest
  Nedostaju: MR pokazuje lezije bele mase
 • Policitemija vera

  Sažetak: Mijeloproliferativne neoplazije (MPN) su hronični hematološki maligniteti koji se odlikuju autonomnom proliferacijom opredeljenih progenitora hematopoeze i aberantnom aktivacijom tirozin kinaznih signalnih puteva u kombinaciji sa snažnim odgovorom na citokine i faktore rasta. Tri bolesti predstavljaju MPN u[…][nardus.mpn.gov.rs]

  Nedostaju: MR pokazuje lezije bele mase
 • Leighova bolest

  pektoris ili infarkt miokarda bez Q talasa: 0,4g/kg/min. tokom prvih 30 min., zatim 0,1g/kg/min. tokom najmanje 48 satiangioplastika: inicijalni bolus 10g/kg tokom 3 min.[dokumen.tips] Aggrastat, MSD Holandija inhibitor agregacije trombocita 463Aggrastat, Orion Corporation Finska (tirofiban) koncentrat za rastvor za inf. 1 x (0,25mg/ml) 50mlupotrebanestabilna angina[dokumen.tips]

  Nedostaju: Nepodnošenje toplote
 • Eritromelalgija

  U lečenju i sprečavanju napada angine pektoris (uključujući vazospastičnu anginu).[lekovi.org] Angina pektoris: preporučuje se tri puta na dan po 120 mg. Tri puta na dan po 80 mg može biti sasvim dovoljno kod nekih pacijenata sa anginom pektoris u naporu.[lekovi.org] Blokatori kalcijumskih kanala su lekovi koji snižavaju povišen krvni prititsak, normalizuju poremećen srčani ritam i otklanjaju simptome angine pektoris.[lekovi.org]

  Nedostaju: MR pokazuje lezije bele mase
 • Anemija

  Anemija je malokrvnost, odnosno smanjen broj crvenih krvnih zrnaca, do koga najčešće dolazi zbog nedovoljne količine gvožđa u organizmu. Gvožđe je važan element u stvaranju hemoglobina koji u crvenim krvnim zrncma prenosi kiseonik. Da li je anemija obavezan pratilac trudnoće? Anemija nije obavezan pratilac[…][dzzrenjanin.rs]

  Nedostaju: MR pokazuje lezije bele mase Nepodnošenje toplote