Create issue ticket

18 Mogući Uzroci za Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba, Karlična masa, Teška labavost zglobova

 • Cista jajnika
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Endometrioza

  Endometrioza je naziv za stanje koje karakteriše nalaz i rast tkiva endometrijuma (unutarnji sloj maternice) izvan endometrijuma i miometrijuma maternice. Nalaz endometrija u miometriju naziva se adenomioza (nekad lat. endometriosis interna). Takav „ektopičana“ endometrija ima isti istološki značaj kao i normalna[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Rabdomiosarkom prostate
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Fibrom materice
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Metastatski karcinom jajnika
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Multiple ciste jajnika
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Adenokarcinom debelog creva
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Abscess slepog creva
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Tuboovarijalni abces
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Leiomiosarkom
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova