Create issue ticket

4 Mogući Uzroci za Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba, Loša oralna higijena, Teška labavost zglobova

 • Hronični alkoholizam
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Mentalna zaostalost

  Ментална заосталост је стање заустављеног или непотпуног психичког развоја које се нарочито карактерише поремећајем оних способности које се појављују током развојног периода и које доприносе смањењу општег нивоа интелигенције као што су когнитивне, говорне, моторне и социјалне способности. Може се[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Karijes
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Gingivalna hiperplazija
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova