Create issue ticket

17 Mogući Uzroci za Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba, Nemogućnost hoda, Teška labavost zglobova

 • Polymyalgia Rheumatica
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Fraktura kuka
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Cerebelarni moždani udar
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Primarna progresivna multipla skleroza
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Radikulomijelopatija
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Multipla skleroza

  Multipla skleroza (MS), (lat. Sclerosis multiplex) je neurodegenerativno oboljenje i autoimuna bolest koja prvenstveno „napada“ belu masu centralnog nervnog sistema. Kompleksna patogeneza multiple skleroze obuhvata inflamaciju i potencijalne fokalne lezije koje su u vezi sa heterogenim, često destruktivnim patološkim[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Mielopatija
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Mukopopolisaharidoza

  Мукополисахаридозе скраћено МПС је група ретких наследних метаболичких болести које карактерише накупљање различитих продуката у ткивима због недостатка лизосомских ензима који учествују у разградњи гликозаминогликана (ГАГ). Због поремећене разградње гликозаминогликани се таложе у лизозомима, у[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Gijen-Bareov sindrom

  Полинеуритис тачније полинеуропатију карактеришу пре-дегенеративне него запаљенске промене. Промене обично почоњу на мијелинском омотачу који сегментно или у целини дегенерише. Након тога распада се и нестаје аксон. Најчешће почиње сензитивним сметњама којима се придружују моторне, рефлекси слабе и[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Polimiozitis
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova