Create issue ticket

4 Mogući Uzroci za Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba, Ograničen pokret lakta, Teška labavost zglobova

 • Fraktura humerusa

  Prelom ili fraktura kosti ( lat. fractura ) je udružena mehanička povreda koja se karakteriše oštećenjem mekih tkiva, prekidom kontinuiteta kosti ( lat. fractura osseum ) ili hrskavice ( lat. fractura cartilaginis ) koji nastaje delovanjem spoljašnje sile, dovoljno jaka da nadjača nivo fiziološke elastičnosti kosti ili[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Fraktura lakta

  Frakture lakta su česte kod dece, a suprakondilarni prelom je najčešći tip tog preloma. Javljaju se na ploči rasta humerusa (nadlaktica, kost koja spaja rame i lakat). Te povrede najčešće nastaju nakon pada na ispruženu ruku. Najčešća se dešava kod dece između 5 i 7 godina starosti. Ove povrede mogu biti[…][nadjidoktora.rs]

  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Olekranon burzitis
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Dislokacija ramena

  Anatomija humerusa pruža širok spektar pokreta ruku. Anatomi Tijelo ramenog kamena - dijafizno, ograničeno bočno i medijalno, koje su odvojene malim grbom.[sr.ekobutik.si] Prema anatomskoj nomenklaturi, ovo odeljenje počinje od zgloba ramena, a završava se savijanjem lakta. Ovo je tipična duga tubularna kost, koja je baza skeletnog ramena.[sr.ekobutik.si]

  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova