Create issue ticket

24 Mogući Uzroci za Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba, Patološki nalaz abdomena na CT skeneru, Teška labavost zglobova

 • Ne-Hodžkinov limfom
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Metastatski karcinom jajnika
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Epitelni karcinom jajnika
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Hereditarni karcinom bubrežnih ćelija
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Ishiorektalni abscess
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Adenokarcinom debelog creva
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Tuboovarijalni abces
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Hepatocelularni karcinom
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Aneurizma Abdominalne Aorte

  Aneurizma trbušne aorte (lat. aneurysma aortae abdominalis) je lokalizovano proširenje (dilatacija) jednog dela (segmenta) najvećeg arterijskog krvnog suda u trbuhu - trbušne (abdominalne) aorte, prečnika koji je najmanje za 50 procenata veći od očekivanog (normalnog) prečnika aorte za tog pojedinca. Ovo[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova
 • Karcinom bubrežnih ćelija
  Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova