Create issue ticket

1 Mogući Uzroci za Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba, Regurgitacija nesvarene hrane, Teška labavost zglobova

  • Ezofagealna stenoza

    Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu dozvoljena, isključivo u cilju informisanja opšte i stručne javnosti o njegovoj nameni i boljeg upoznavanja sa osnovnim karakteristikama samog leka. PRAVILNIK O NAČINU[…][apotekanet.rs]

    Nedostaju: Anteriorno odsustvo prijanjanja gornjih i donjih zuba Teška labavost zglobova