Create issue ticket

14 Mogući Uzroci za Atrijalni flater, fetalna bradikardija

Da li ste mislili: Atrijalni flater, fetalna, bradikardija

 • Poremećaj sprovođenja impulsa srca

  Tahikardija sa uskim QRS kompleksima ( U ovu grupu tahikardija spadaju: pretkomorska (atrijalna) fibrilacija (AF), pretkomorski (atrijalni) flater (Afl), pretkomorokomorska[sr.wikipedia.org] Bradikardija [ uredi ] Bradikardija je svaki srčani ritam frekvencije Sinusna bradikardija Usporenje sinusnog ritma (bradikardija) ispod 60, 50 ređe i 40 u minutu, može biti[sr.wikipedia.org] […] atrioventrikularna) nodalna reentri tahikardija (AVNRT), pretkomorokomorska (atrioventrikularna) reentri tahikardija koja uključuje i akcesorni put (AVRT), pretkomorska (atrijalna[sr.wikipedia.org]

 • Hipoksija

  Fetalni otkucaji srca tokom hipoksije se prvo povećavaju na preko 170 otkucaja u minuti, a kada se zateže, pretvara se u bradikardiju (ispod 110 otkucaja u minuti).[sr.womanuntamed.com] Promena indikatora kardiomonitoringa (fetalna bradikardija manje od 120 u minuti, monotonija ritma srčane aktivnosti, periodična deceleracija, neaktivan test testiranja).[sr.iliveok.com] Kako odrediti fetalnu hipoksiju? A ipak - kako prepoznati fetusnu hipoksiju tokom trudnoće?[sr.womanuntamed.com]

 • Infarkt miokarda

  […] sa ili bez bloka grana Hisovog snopa, pa se tako okluzija desne koronarne arterije često manifestuje sinusnom bradikardijom, AV blokom, srčanim udarom desne komore, i / ili[sr.wikipedia.org] […] mišić u levoj komori i zadnju stranu leve komore i bulbus aorte. [10] Zbog ovakve anatomije opstrukcije desne koronarne arterije utiču na SA i AV čvor, rezultujući pojavom bradikardije[sr.wikipedia.org]

 • Aritmija

  Aritmija može biti tahikardija tj. ubrzani rad srca, obično iznad 100 otkucaja u minuti, ili usporenje rada srca koje se zove bradikardija, a počinje kada se brzina rada srca[sr.wikipedia.org]

 • Kardiomiopatija

  Kardiomiopatija je taksonomska kategorija koja označava bolesti miokarda idiopatskog (nepoznatog) porekla kojima nije prethodilo autoimunsko, inflamatorno ili infektivno oboljenje srca. Obolele osobe su najčešći kandidati za transplantaciju srca. Opis [ uredi ] Promene na miokardu su obično spore i često bez[…][sr.wikipedia.org]

 • Opstruktivna apneja u snu

  Opstruktivna apneja tokom sna (engl. Obstructive sleep apnea, OSA) je jedan od najčešćih tipova apneja tokom spavanja i ona uzrokuje kompletnu ili parcijalnu opstrukciju gornjih disajnih puteva. Karakterišu je ponavljajuće epizode plitkog ili usporenog disanja tokom sna, uprkos napora da diše, i obično je povezana[…][sr.wikipedia.org]

 • Atrijalna fibrilacija

  Фибрилација срчаних преткомора, преткоморско треперење, атријална фибрилација (АФ) је дуготрајни поремећај срчаног ритма који се манифестује тахиаритмијом преткомора и последичним поремећајем механичких функције преткомора. Настаје као последица неусклађене деполаризација срчаних преткомора које су[…][sr.wikipedia.org]

 • Akutni atrijalni infarkt
 • AV Blok I Stepena

  […] u atrijalnoj fibrilaciji/flateru kod pacijenata sa WPW sindromom). ste preosetljivi na verapamil ili neki od pomoćnih sastojaka leka Broj rešenja: 515-01-06844-13-001 od[lekovi.org] […] beta blokatore a imate slabu funkciju komora imate Wolff-Parkinson-White sindrom istovremeno upotrebljavate sok od grejpfruta ste imali akutni infarkt miokarda komplikovan bradikardijom[lekovi.org] U lečenju i sprečavanju pojave paroksizmalne supraventrikularne tahikardije i pojave smanjenja frekvencije komora u atrijalnoj fibrilaciji/flateru (Verapamil ne treba primenjivati[lekovi.org]

 • Paroksizmalna nodalna tahikardija

  Postoji 5 glavnih tipova supraventrikularnih aritmija: atrioventrikularna nodalna tahikardija; wolff-Parkinson-White syndrome; intra-atrijalna tahikardija; atrijalni flater[overmedic.ru] Bradikardija. Sporo ritam srca Ritam srca obično bije sa frekvencijom od 60 do 80 otkucaja u minuti. Indikator ispod 60 otkucaja u minuti naziva se bradikardija.[overmedic.ru] ; atrijalna fibrilacija.[overmedic.ru]

Dalji simptomi

Slični simptomi