Create issue ticket

1 Mogući Uzroci za Atrioventrikularni blok drugog stepena

  • Feohromocitom u detinjstvu

    blok 2 i 3 stepena; akutna srčana insuficijencija; izgovarana arterijska hipotenzija; fenomeni kiseonika gladovanje mozga i drugih tkiva; starost djece do 6 godina; B12-deficijentna[srp.highwayhealthpractice.com] […] kontraindikacija koje treba koristiti: individualna netolerancija prema komponentama leka; slučajevi teških alergijskih reakcija u istoriji leka; poremećaji provodljivosti srca; atrioventrikularni[srp.highwayhealthpractice.com]

Dalji simptomi