Create issue ticket

7 Mogući Uzroci za Atrofija mišića ruke

 • Amiotrofna lateralna skleroza 2

  Прилог 3. СПИСАК РЕТКИХ БОЛЕСТИ 1. Sindrom Brugada 2. Eritropoetička porfirija 3. Sindrom Guillan Bare 4. Familijarni melanoma 5. Genetski uslovljen autizam 6. Tetralogija Fallot 7. Skleroderma 8. Transpozicija velikih krvnih sudova 9. Fokalna Distonija 10. Marfanov sindrom 11. Non Hodgkinov limfom 12. Retinitis pigmentoza 13.[…][pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Polineuropatija

  Моторна дисфункција може довести до атрофије мишића и миоклонуса, а накнадно и парализе.[dijaliza.wordpress.com] Већина симптома често се јавља у деловима руке инервисаним од нерва медијануса.[dijaliza.wordpress.com]

 • Sindrom karpalnog tunela

  Моторна дисфункција може довести до атрофије мишића и миоклонуса, а накнадно и парализе.[dijaliza.wordpress.com] Већина симптома често се јавља у деловима руке инервисаним од нерва медијануса.[dijaliza.wordpress.com]

 • Abscess slepog creva

  To je zbog atrofije mišića. Auto-alergijsko zapaljenje pršljenova sa Bechterev-ovom bolestom, psorijaza uzrokuje krutost i poremećaje kretanja.[sr.peakhealthcarellc.com] Preporučljivo je nositi težinu u obe ruke, podjednako dijeliti težinu Koje bolesti uzrokuju bol u donjem leđima Bolest bubrega dolazi sa sindromom bolova.[sr.peakhealthcarellc.com]

 • Smanjena vidna oštrina

  , deformiteti patrljka, opsežni ožiljci i ekstremna atrofija mišića.[podaci.net] Gubitak ruke u nivou nadlaktice ili lakta, sa dobrim patrljkom i funkcionalno ispravnim ramenim zglobom, ili gubitak ruke u nivou podlaktice sa patrljkom kraćim od 10 cm ([podaci.net] […] sa nepodesnim patrljkom za protezu, ili gubitak ruke u nivou nadlaktice ili lakta sa ukočenošću ili sa kontrakturom ramenog zgloba u nepovoljnom položaju: 1) dominantne ruke[podaci.net]

 • Gubitak vida

  , deformiteti patrljka, opsežni ožiljci i ekstremna atrofija mišića.[podaci.net] Gubitak ruke u nivou nadlaktice ili lakta, sa dobrim patrljkom i funkcionalno ispravnim ramenim zglobom, ili gubitak ruke u nivou podlaktice sa patrljkom kraćim od 10 cm ([podaci.net] […] sa nepodesnim patrljkom za protezu, ili gubitak ruke u nivou nadlaktice ili lakta sa ukočenošću ili sa kontrakturom ramenog zgloba u nepovoljnom položaju: 1) dominantne ruke[podaci.net]

 • Parestezija

  Моторна дисфункција може довести до атрофије мишића и миоклонуса, а накнадно и парализе.[dijaliza.wordpress.com] Већина симптома често се јавља у деловима руке инервисаним од нерва медијануса.[dijaliza.wordpress.com]

Dalji simptomi