Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Autozomno-dominantna policistična bolest bubrega

Prikaži rezulate na: Čeština

  • Hronična bubrežna bolest

    […] се наслеђује аутозомно доминантно (4%).[sr.wikipedia.org] Хронична бубрежна инсуфицијенција се најчешћe јављa као компликација: шећерне болести (28%), хипертензије (25%), гломерулонефритиса (21%) и полицистична болест бубрега која[sr.wikipedia.org]

  • Autozomno-dominantna policistična bolest bubrega

    Autozomna dominantna policistična bolest bubrega je teško zdravstveno stanje koje može pogoditi osobe bilo kojeg životnog uzrasta.[sr.wikipedia.org] Autozomna dominantna policistična bolest bubrega (skraćeno ADPKD) je dominantno nasledni poremećaj koji se karakteriše cističnom dilatacijom svih delova nefrona.[sr.wikipedia.org] Više od polovine pacijenata sa autozomno dominantnim policističnom bolest bubrega podvrgava se postupku dijalize, odnosno transplantacije bubrega.[sr.wikipedia.org]

  • Eritropoetska protoporfirija

Dalji simptomi