Create issue ticket

4 Mogući Uzroci za Autozomno recesivna forma

 • Parkinsonova bolest

  Kod autozomno-recesivne forme su najčešće mutacije u Parkin genu, a najznačajniji faktor rizika za razvoj Parkinsonove bolesti su mutacije u GBA genu koje dovode do autozomno-recesivnog[nardus.mpn.gov.rs] Uzrok autozomno-dominantne forme bolesti najčešće su mutacije u LRRK2 genu, dok je VPS35 najskorije potvrĎen gen, asociran sa ovakvim načinom nasleĎivanja.[nardus.mpn.gov.rs]

 • Teška kombinovana imunodeficijencija

  recesivna forma osteopetroze, Fankonijeva anemija, Blackfan-Diamonđova anemija, Wiscott-Aldrič-ov sindrom, teška kombinovana imunodeficijencija, hronična granulomatozna bolest[imd.org.rs] […] lečenja brojnih stečenih i urođenih oboljenja, a kod pojedinih, kao što su težak oblik stečene aplastične anemije, mijelodisplazni sindrom, talasemija, bolest srpaslih ćelija, autozomna[imd.org.rs]

 • Bradikinezija

  Kod autozomno-recesivne forme su najčešće mutacije u Parkin genu, a najznačajniji faktor rizika za razvoj Parkinsonove bolesti su mutacije u GBA genu koje dovode do autozomno-recesivnog[nardus.mpn.gov.rs] Uzrok autozomno-dominantne forme bolesti najčešće su mutacije u LRRK2 genu, dok je VPS35 najskorije potvrĎen gen, asociran sa ovakvim načinom nasleĎivanja.[nardus.mpn.gov.rs]

 • Elers-Danlos sindrom

  Типови I-IV, VII, VIII се наслеђују аутозомно-доминантно, типови V, IX, X се наслеђују X-хромозом рецесивно, а тип VI аутозомно-рецесивно.[sr.wikipedia.org] Тип I је класична форма са тешким симптомима. Типови II и III протичу лакше. Елерс-Данлос синдром тип IV узрокује дефект у колагену типа III.[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi