Create issue ticket

510 Mogući Uzroci za bilateralna slabost nogu, Miopatija, Poteškoće sa penjanjem uz stepenice

Da li ste mislili: bilateralna, slabost, nogu, Miopatija, Poteškoće sa penjanjem uz stepenice

 • Dermatomiozitis

  MRI podaci, biopsije mišića ili visoke vrednosti aktivnosti kreatin-kinaze često pomažu u diferenciranju ponavljanja polimiozitisa i miopatije indukovane glukokortikoidima[sr.iliveok.com] Miozitis se nekad može zameniti sa miopatijom, s obzirom da inflamacija u mišićima često nije na vreme identifikovana.[amedica.rs] Zajedno sa polimiozitisom pripada grupi inflamatornih miopatija. Incidencija obolevanja je 2-7 obolelih na milion stanovnika.[scindeks.ceon.rs]

 • Polimiozitis

  Miozitis se nekad može zameniti sa miopatijom, s obzirom da inflamacija u mišićima često nije na vreme identifikovana.[amedica.rs] Klinička slika miozitisa varira od bezbolne slabosti mišića do izraženih mialgija sa slabostima mišića i konstitucijskim simptomima.[reumatizam.hlz.hr] Bilo koji poremećaj u radu imunskog sistema ima za posledicu slabost tog sistema, koja dovodi do različitih poremećaja, koji mogu biti od lakih alergijskih do teških imunoloških[sr.wikipedia.org]

 • Duchennova mišićna distrofija

  Ispoljava se kao slabost mišića koja obično počinju oko četvrte godine u dečaka i brzo se pogoršava.[sr.wikipedia.org] Potpomognuta ventilacija može biti potrebna u onim slučajevima sa slabošću mišića za disanje. [4] Lekovi koji se koriste uključuju steroide koji usporavaju degeneraciju mišića[sr.wikipedia.org]

 • Spinalna mišićna atrofija

  Atrofija (od grč. reči ἄτροφος – ἄ — ”bez” i τροφος — ”hrana”, kasnije usvojen lat. naziv atrophǐa }}) označava zakržljalost (ili slabost usled slabe ishrane), sušenje, isušivanje[sr.wikipedia.org]

 • Spinalna mišićna atrofija Tip 3

  […] u užem smislu (npr. strukturne miopatije poput kongenitalnih miopatija) Mitohondrijske miopatije — su veoma retke bolesti koje karakterišu funkcionalne i strukturalne promene[sr.wikipedia.org] Nemalinska miopatija 177. Neuoroendokrini tumori 178. Bolest Thomsena i Beckera 179. Churg-Straussov sindrom 180. Sindrom Ellis van Crevelda 181.[pravno-informacioni-sistem.rs] Odlikuje ih proksimalna mišićna slabost, teški oblici skolioze, kontrakture grudnog koša.[sr.wikipedia.org]

 • Polymyalgia Rheumatica
  Nedostaju: bilateralna slabost nogu
 • Bolest skladištenja glikogena Tip 2

  HIPERURIKOZURIJA I HIPERURICEMIJA, KRABBEOVA BOLEST, WILSONOVA BOLEST, L-2-HIDROKSIGLUTARNA ACIDURIJA, MALIGNA HIPERTERMIJA, MUKOPOLISAHARIDOZA TIP VII, MIŠIĆNA DISTROFIJA, MIOPATIJA[veterinarska-bolnica.hr]

  Nedostaju: bilateralna slabost nogu
 • Spinalna stenoza

  Bol u gornjem delu leđa, koji može da se reflektuje kroz grudi i noge; utrnulost, slabost i bol koji je pogoršava pri pokretanju gornjeg dela leđa.[nadjidoktora.rs]

  Nedostaju: Miopatija
 • Sistemska sklerodermija

  Promene se nalaze u do 70% bolesnika: blago progresivna miopatija, upalna bolest koju nije moguće razlučiti od dermatomiozitisa i mišićna slabost povezana s generaliziranim[sr.wikipedia.org] Opšta slabost i malaksalost javlja se u oko 80%, a bolovi u zglobovima u oko 15% bolesnika.[sr.wikipedia.org] Mišićne promeneOve smetnje sreću se u oko 70% bolesnika, u obliku blago progresivne miopatije, u obliku zapaljenja koju nije moguće razlikovati od dermatomiozitisa i mišićne[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Poteškoće sa penjanjem uz stepenice
 • Trovanje bunikom

  […] respiratorni poremećaj Faza II (3-10. dana) aplazija kostne srži Aplastična anemija sa agranulocitozom Poremećaj koagulacije sa difuznim hemoragijama Rabdomioliza Polineuritis, miopatija[docsity.com] Hiperholinergik, inhibicija AChE Muskarinski efekti: salivacija, znojenje, bronhosekrecija Bronhokonstrikcija, mioza, bradikardija, inkontinencija Nikotinski efekti: mišićna slabost[docsity.com]

  Nedostaju: Poteškoće sa penjanjem uz stepenice

Slični simptomi