Create issue ticket

51 Mogući Uzroci za Bipolarni poremećaj

 • Depresija

  Klinička slika, uz određene sličnosti depresiji i bipolarnim poremećajima, većim delom odgovara onoj kod atipične derpesije.[sr.wikipedia.org] poremećaj.[sr.wikipedia.org] Ova činjenica, zbog potpuno drugačijeg načina lečenja depresije u okviru bipolarnog poremećaja, naglašava potrebu da se pacijentu ili informantu postavi pitanje o periodu[sr.wikipedia.org]

 • Menoapuza
 • Alchajmerova bolest

  Augusta Deter, pacijentkinja kod koje je prvi put ustanovljena Alchajmerova bolest Alchajmerova bolest ( AD ) je degenerativni moždani poremećaj srednjeg ili poznog životnog doba koji uništava neurone i veze u moždanoj kori što dovodi do značajnog gubitka moždane mase [1]. Danas se smatra glavnim uzrokom[…][sr.wikipedia.org]

 • Poremećaj ličnosti

  Poremećaji ličnosti predstavljaju karakteristične i trajne obrasce ponašanja, mišljenja i osećanja koji prilično odudaraju od onog što je uobičajeno. Ove devijacije se obično javljaju u sferi volje, nagona i emocija. Ispoljavaju se preko životnog stila pojedinca i načina na koji on komunicira s drugima. [1] Poremećaji[…][sr.wikipedia.org]

 • Bipolarni poremećaj

  Манично-депресивна психоза или биполарни афективни поремећај (лат.[sr.wikipedia.org] Ментално здравље Више информација - Свет здравља Манично-депресивна психоза Шта је биполарни поремећај?[sr.wikipedia.org] Кржа М.: Афективно биполарно душевно обољење. Центар за хоспитално лечење менталних поремећаја "Владимир Ф. Вујић". 2016; 27-93.[sr.wikipedia.org]

 • Psihoza

  […] uverenja, viđenje ili slušanje stvari koje drugi ne vide ili čuju, nepovezan govor [5] Komplikacije Samopovređivanje, samoubistvo [6] Uzroci Duševna bolest ( šizofrenija, bipolarni[sr.wikipedia.org] Они обухватају душевне болести, као што су шизофренија или биполарни поремећај, депривација сна, поједина медицинска стања, поједини лекови, и дроге као што је алкохол или[sr.wikipedia.org] […] motivacije i teškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. [5] Psihoze imaju mnoštvo različitih uzroka. [5] Oni obuhvataju duševne bolesti, kao što su šizofrenija ili bipolarni[sr.wikipedia.org]

 • Demencija

  “Цивилизaциjски нивo jeднoг друштвa сe нajпрe oглeдa у бризи o стaриjим oсoбaмa и дeци” Прoцeњуje сe дa дaнaс у свeту имa прeкo 30 милиoнa дeмeнтних, a њихoв брoj сe свe вишe увeћaвa сa стaрeњeм свeтскe пoпулaциje. Пoсeбнo сe oчeкуje нaгли скoк брoja oбoлeлих сa стaрeњeм свeтскe пoпулaциje,[…][domsvetitrifun.rs]

 • Poremećaj spavanja

  Insomnija je jedan od glavnih simptoma nesanice kod osoba koje pate od bipolarnog poremećaja, i može biti simptom hiperaktivnosti tiroidne žlezde, depresije, i raznih drugih[sr.wikipedia.org]

 • Subduralni hematom

  Mozak je okružen sa tri opne od kojih ee spoljašnja zove dura. Trauma glave može da dovede do krvarenja u prostoru između te opne i mozga. Krvarenje se obično javlja zbog oštećenja vena u opni. Kako krvarenje nastavlja da izaziva pritisak na mozak, to rezultira određenim simptomima i oštećenjem mozga.[…][nadjidoktora.rs]

 • Autistični poremećaj

  Bipolarni I poremećaj obeležen je jednom ili više maničnih ili mešanih epizoda obično povezanih s jednom ili više velikih depresivnih epizoda, a bipolarni II poremećaj s jednom[dnevnik.rs] Glavni predstavnik ove grupe poremećaja je autistični poremećaj. Naziv bipolarni afektivni poremećaj je relativno novijeg datuma, ali je poremećaj opisan mnogo ranije.[dnevnik.rs] Poremećaji autističnog spektra su velika i etiološki raznolika grupa poremećaja ranog dečjeg doba nepoznate etiologije koja uključuje organske faktore, posebno genetske, biohemijske[dnevnik.rs]

Dalji simptomi