Create issue ticket

11 Mogući Uzroci za Bol u trbuhu, Imunosupresivna terapija

 • Herpes Zoster

  ХИВ инфекција и неке малигних болести), и као резултат имуносупресивне терапије: нпр., после трансплантације органа, хемотерапије, или терапије стероидима.[sr.wikipedia.org] терапија (код терапије тумора), након психолошког стреса, лимфогрануломатозе, леукемије, уремије, разних интоксикација, код малигних тумора унутрашњих органа, или других[sr.wikipedia.org] […] ово потискивање понекад нарушено није познато, али се зна да ће до појаве зостера вероватно доћи код људи чији је имунски систем ослабљен услед; старења, у току примене имуносупресивне[sr.wikipedia.org]

 • Rekurentni apendicitis

  Istovremena imunosupresivna terapija U kliničkim ispitivanjima pacijenata sa psorijazom, bezbednost i efikasnost leka Stelara u kombinaciji sa imunosupresivnim lekovima, uključujući[lekovi.org] Svi pacijenti, naročito oni starosti preko 60 godina, pacijenti sa medicinskom istorijom dugotrajnog uzimanja imunosupresivne terapije ili sa istorijom PUVA terapije, treba[lekovi.org] Pacijenti koji su na terapiji lekom Stelara mogu da prime inaktivisane ili nežive vakcine.[lekovi.org]

 • Kapošijev sarkom

  Јатогено означева нешто изазвано вештачки, у току терапије. Среће се, али ретко код пацијената након трансплантације органа, који узимају имуносупресивну терапију.[sr.wikipedia.org]

 • Hronični aktivni hepatitis

  Postoje izveštaji da trudnoća i porođaj pogoršavaju tok autimunskog hroničnog hepatitisa, a imunosupresivna terapija ne utiče značajno na sudbinu fetusa.[srp.healthherocoaching.com] Miiakava H. et al, 1983] Most imunosupresivna terapija Efikasnost je opažena kod bolesnika uz prisustvo antitela na HB e (anti-HBe-pozitivna), U značajnom broju studija zabeležen[srp.healthherocoaching.com] Moguće je formulisati sledeće oznake (kriterijume) za propisivanje imunosupresivne terapije: klinički - težak tok bolesti sa izraženim simptomima (žutica, sistemske manifestacije[srp.healthherocoaching.com]

 • Linč sindrom

  terapije,stanja posle transplatacija organa). • Specifične seksualne karakteristike žene: rano stupanje u polne odnose, postojanje drugih polno prenosivih bolesti, veliki[docsity.com] […] raka grlića materice, ona mora perzistirati, za šta neophodni i drugi faktori od kojih su najvažniji: • Postojanje imunološkog deficita (infekcija HIV virusom, upotreba imunosupresivne[docsity.com]

 • Sistemska sklerodermija

  Diferencijalna dijagnoza sistemske skleroze Terapiji sistemske skleroze određen je brojnim poznavanjem patofioziologije bolesti i najčešće joj se u medicinskoj praksi pristupa[sr.wikipedia.org] […] razvojem oštećenja važnih unutrašnih organa“.Zato je rana dijagnoza i praćenje stepena oštećenja tih organa, neophodna za pravovremeno uvođenje pojedinih simptomatskih i imunosupresivnih[sr.wikipedia.org]

 • Mikroskopski poliangiitis

  Kao i tokom terapije mnogim drugim imunosupresivnim agensima, terapija metotreksatom može uzrokovati supresivne efekte na kostnu srž.[docplayer.net] Danas se u lečenju ove bolesti primenjuje pored imunosupresivne terapije i plazmafereza.[docplayer.net] Terapija se sprovodi imunosupresivnim lekovima. Difuzna alveolarna hemoragija javlja se kod 2% bolesnika sa SLE. Ima akutnu pojavu često udruženu sa nefritisom.[docplayer.net]

 • Emfizematozni gastritis

  Bol u trbuhu Postoje tri vrste abdominalnog bola: visceralna, parijetalna ili somatska, i prenesena bol.[edoc.pub] Da bi se spriječilo ili usporilo odbacivanje bubrežnog presatka korisit se imunosupresivna terapija.[edoc.pub] Bol se javlja u vrijeme ili nakon obroka, dominantno lokalizirana u gornjem dijelu trbuha. Često su boli tako jake da bolesnici uzimaju veće količine analgetika.[edoc.pub]

 • AV Blok I Stepena

  u trbuhu, hiperplazija gingiva (otećenos desni), ćelavost, otok članaka, Quincke-ov edem (otok grkljana), promene na koži (Stevens-Johnson sindrom, multiformni eritem, eritromelalgija[lekovi.org] […] lekove (na pr. ciklosporin, everolimus, sirolimus, takrolimus) Digoksin (lek za lečenje srčane slabosti) Dantrolen (lek koji opušta mišiće) Kolhicin (lek u terapiji gihta[lekovi.org] […] srca, ubrzan rad srca, razvoj ili pogoršanje srčane slabosti, pad krvnog pritiska, naleti crvenila, periferni edem, mučnina, povraćanje, zatvor, otežan i usporen rad creva, bol[lekovi.org]

 • Eritromelalgija

  u trbuhu, hiperplazija gingiva (otećenos desni), ćelavost, otok članaka, Quincke-ov edem (otok grkljana), promene na koži (Stevens-Johnson sindrom, multiformni eritem, eritromelalgija[lekovi.org] […] lekove (na pr. ciklosporin, everolimus, sirolimus, takrolimus) Digoksin (lek za lečenje srčane slabosti) Dantrolen (lek koji opušta mišiće) Kolhicin (lek u terapiji gihta[lekovi.org] […] srca, ubrzan rad srca, razvoj ili pogoršanje srčane slabosti, pad krvnog pritiska, naleti crvenila, periferni edem, mučnina, povraćanje, zatvor, otežan i usporen rad creva, bol[lekovi.org]

Dalji simptomi

Slični simptomi