Create issue ticket

1 Mogući Uzroci za Bolest posteriorne hipofize

Prikaži rezulate na: Čeština

  • Insipidni dijabetes

    Insipidni dijabetes ( lat. diabetes insipidus ) je bolest, koja nastaje usled neodgovarajuće sekrecije antidiuretskog hormona iz hipofize [1] ili poremećaja na nivou bubrega koji ne mogu adekvatno da odgovore na sekreciju ovog hormona. [2] Poznat je i pod nazivom centralni, kranijalni ili neurogeni, odnosno u drugom[…][sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi