Create issue ticket

151 Mogući Uzroci za Bolnička infekcija, Mijeloproliferativna bolest

 • Filadelfija hromozom pozitivna hronična mijeloidna leukemija
 • Policitemija vera
 • Infekcija urinarnog trakta

  Инфекција мокраћних путева сматраће се болничком, ако је настала у болници и постала евидентна 48 часова (типичан инкубациони период за већину бактеријских болничких инфекција[sr.wikipedia.org] инфекције.[sr.wikipedia.org] Тако се у Сједињеним Државама директни трошкови лечења ИМП процењују на 1,6 милијарди долара годишње.ИМП су најчешћи узрок болничких инфекција што објашњава просек од 40%.[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Mijeloproliferativna bolest
 • Cistitis
  Nedostaju: Mijeloproliferativna bolest
 • Akutni cistitis

  Инфекција мокраћних путева сматраће се болничком, ако је настала у болници и постала евидентна 48 часова (типичан инкубациони период за већину бактеријских болничких инфекција[sr.wikipedia.org] инфекције.[sr.wikipedia.org] Тако се у Сједињеним Државама директни трошкови лечења ИМП процењују на 1,6 милијарди долара годишње.ИМП су најчешћи узрок болничких инфекција што објашњава просек од 40%.[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Mijeloproliferativna bolest
 • Konstipacija
  Nedostaju: Mijeloproliferativna bolest
 • Gingivitis
  Nedostaju: Mijeloproliferativna bolest
 • Muskuloskeletni bol donjih leđa
  Nedostaju: Mijeloproliferativna bolest
 • Poremećaj temporomandibularnog zgloba
  Nedostaju: Mijeloproliferativna bolest
 • Depresija

  Депресија у геологији је терен које је потонуо у односу на остало земљиште које га окружује, настаје услед различитих механичких утицаја. Највећа депресија на свету је Мртво море. Басен је било која велика депресија седиментног терена. У тектоници је обично назив за кружно удубљење (геолошки басен).[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Mijeloproliferativna bolest

Dalji simptomi