Create issue ticket

6 Mogući Uzroci za Cerebelarna lezija

 • Cerebelarni infarkt

  Srčani udar ili infarkt miokarda ( MI, ili akutna miokardijalna infarkcija, AMI ) jedna je od manifestacija ishemijske bolesti srca (uz stabilnu/nestabilnu anginu pektoris i ishemijsku kardiomiopatiju i naprasnu srčanu smrt uzrokovanu ishemijom) koje je najčešći uzrok smrti u zemljama sa visokim standardom. Najčešći[…][sr.wikipedia.org]

 • Multipla skleroza

  […] ataksija), naurosarkoidoza, tumorska patologija i druge strukturalne lezije koje dovode do anatomskih abnormalnosti i kompresivnog efekta, monofazični poremećaji koji aficiraju[sr.wikipedia.org] […] sistema sa relapsno remitentnim tokom (sistemski vaskulitis), oboljenja mozga i kičmene moždine sa gubitkom selektivnog fiziološkog sistema i progresivnim tokom (hereditarna cerebelarna[sr.wikipedia.org]

 • Deskvamativna intersticijalna pneumonija

  […] moždanog parenhima i tumorske lezije, neurosarkoidoza sa afekcijom hipotalamusa i pititarne žlezde, cerebelarna ataksija, zahvaćenost kičmene moždine, bolesti skeletnih mišića[docplayer.net] […] sarkoidoze nervnog sistema: zahvaćenost kranijalnih nerava, periferna neuropatija (SFN small fibre neuropathy), afekcija kranijalnih nerava, epileptični napadi, meningitis, lezije[docplayer.net]

 • Cerebelarna bolest
 • Mikroskopski poliangiitis

  […] moždanog parenhima i tumorske lezije, neurosarkoidoza sa afekcijom hipotalamusa i pititarne žlezde, cerebelarna ataksija, zahvaćenost kičmene moždine, bolesti skeletnih mišića[docplayer.net] […] sarkoidoze nervnog sistema: zahvaćenost kranijalnih nerava, periferna neuropatija (SFN small fibre neuropathy), afekcija kranijalnih nerava, epileptični napadi, meningitis, lezije[docplayer.net]

 • Diseminovana infekcija netipičnim mikobakterijama

  […] moždanog parenhima i tumorske lezije, neurosarkoidoza sa afekcijom hipotalamusa i pititarne žlezde, cerebelarna ataksija, zahvaćenost kičmene moždine, bolesti skeletnih mišića[docplayer.net] […] sarkoidoze nervnog sistema: zahvaćenost kranijalnih nerava, periferna neuropatija (SFN small fibre neuropathy), afekcija kranijalnih nerava, epileptični napadi, meningitis, lezije[docplayer.net]

Dalji simptomi