Create issue ticket

37 Mogući Uzroci za Ciklična neutropenija

 • Kongenitalna gluvoća

  neutropenija Citrulinemija Cistinoza Cistična fibroza Šarko-Mari -Tut neuropatija 1B Šarko-Mari -Tut neuropatija 2E Švahman-Dajmondov sindrom Šegren-Larsonov sindrom[ivf-embryo.gr] […] cerebralna autozomno dominantna arteriopatija sa subkortikalnim infarktima i leukoencefalopatijom Ceroidna lipofuscinoza (Juvenilnog tipa) Ceroidna lipofuscinoza (završnog tipa) Ciklična[ivf-embryo.gr]

 • Leberova nasledna optička neuropatija

  neutropenija Citrulinemija Cistinoza Cistična fibroza Šarko-Mari -Tut neuropatija 1B Šarko-Mari -Tut neuropatija 2E Švahman-Dajmondov sindrom Šegren-Larsonov sindrom[ivf-embryo.gr] […] cerebralna autozomno dominantna arteriopatija sa subkortikalnim infarktima i leukoencefalopatijom Ceroidna lipofuscinoza (Juvenilnog tipa) Ceroidna lipofuscinoza (završnog tipa) Ciklična[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna diskeratoza

  neutropenija Citrulinemija Cistinoza Cistična fibroza Šarko-Mari -Tut neuropatija 1B Šarko-Mari -Tut neuropatija 2E Švahman-Dajmondov sindrom Šegren-Larsonov sindrom[ivf-embryo.gr] […] cerebralna autozomno dominantna arteriopatija sa subkortikalnim infarktima i leukoencefalopatijom Ceroidna lipofuscinoza (Juvenilnog tipa) Ceroidna lipofuscinoza (završnog tipa) Ciklična[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna neutropenija

  neutropenija Citrulinemija Cistinoza Cistična fibroza Šarko-Mari -Tut neuropatija 1B Šarko-Mari -Tut neuropatija 2E Švahman-Dajmondov sindrom Šegren-Larsonov sindrom[ivf-embryo.gr] […] cerebralna autozomno dominantna arteriopatija sa subkortikalnim infarktima i leukoencefalopatijom Ceroidna lipofuscinoza (Juvenilnog tipa) Ceroidna lipofuscinoza (završnog tipa) Ciklična[ivf-embryo.gr]

 • Deficijencija karnitina

  neutropenija Citrulinemija Cistinoza Cistična fibroza Šarko-Mari -Tut neuropatija 1B Šarko-Mari -Tut neuropatija 2E Švahman-Dajmondov sindrom Šegren-Larsonov sindrom[ivf-embryo.gr] […] cerebralna autozomno dominantna arteriopatija sa subkortikalnim infarktima i leukoencefalopatijom Ceroidna lipofuscinoza (Juvenilnog tipa) Ceroidna lipofuscinoza (završnog tipa) Ciklična[ivf-embryo.gr]

 • Bolest skladištenja glikogena Tip 2

  NEUTROPENIJA, HEMOFILIJA B, NASLJEDNA KATARAKTA, HIPERURIKOZURIJA I HIPERURICEMIJA, KRABBEOVA BOLEST, WILSONOVA BOLEST, L-2-HIDROKSIGLUTARNA ACIDURIJA, MALIGNA HIPERTERMIJA[veterinarska-bolnica.hr] DEGENERATIVNA MIJELOPATIJA, EXCERCISE INDUCED COLLAPSE, DEFICIJENCIJA FAKTORA VII, NASLJEDNA NEFROPATIJA, FUKOZIDOZA, GANGLIOZIDOZA TIPA GM1, BOLEST „STAKLENIH KOSTIJU“, CIKLIČNA[veterinarska-bolnica.hr]

 • Optička atrofija

  neutropenija Citrulinemija Cistinoza Cistična fibroza Šarko-Mari -Tut neuropatija 1B Šarko-Mari -Tut neuropatija 2E Švahman-Dajmondov sindrom Šegren-Larsonov sindrom[ivf-embryo.gr] […] cerebralna autozomno dominantna arteriopatija sa subkortikalnim infarktima i leukoencefalopatijom Ceroidna lipofuscinoza (Juvenilnog tipa) Ceroidna lipofuscinoza (završnog tipa) Ciklična[ivf-embryo.gr]

 • Deficijencija faktora VII

  NEUTROPENIJA, HEMOFILIJA B, NASLJEDNA KATARAKTA, HIPERURIKOZURIJA I HIPERURICEMIJA, KRABBEOVA BOLEST, WILSONOVA BOLEST, L-2-HIDROKSIGLUTARNA ACIDURIJA, MALIGNA HIPERTERMIJA[veterinarska-bolnica.hr] DEGENERATIVNA MIJELOPATIJA, EXCERCISE INDUCED COLLAPSE, DEFICIJENCIJA FAKTORA VII, NASLJEDNA NEFROPATIJA, FUKOZIDOZA, GANGLIOZIDOZA TIPA GM1, BOLEST „STAKLENIH KOSTIJU“, CIKLIČNA[veterinarska-bolnica.hr]

 • Citrulinemija tip 2

  neutropenija Citrulinemija Cistinoza Cistična fibroza Šarko-Mari -Tut neuropatija 1B Šarko-Mari -Tut neuropatija 2E Švahman-Dajmondov sindrom Šegren-Larsonov sindrom[ivf-embryo.gr] […] cerebralna autozomno dominantna arteriopatija sa subkortikalnim infarktima i leukoencefalopatijom Ceroidna lipofuscinoza (Juvenilnog tipa) Ceroidna lipofuscinoza (završnog tipa) Ciklična[ivf-embryo.gr]

 • Hereditarna deficijencija antitrombina tipa 2

  neutropenija Citrulinemija Cistinoza Cistična fibroza Šarko-Mari -Tut neuropatija 1B Šarko-Mari -Tut neuropatija 2E Švahman-Dajmondov sindrom Šegren-Larsonov sindrom[ivf-embryo.gr] […] cerebralna autozomno dominantna arteriopatija sa subkortikalnim infarktima i leukoencefalopatijom Ceroidna lipofuscinoza (Juvenilnog tipa) Ceroidna lipofuscinoza (završnog tipa) Ciklična[ivf-embryo.gr]

Dalji simptomi