Create issue ticket

11 Mogući Uzroci za Ciroza jetre, Fankonijev sindrom

Prikaži rezulate na: Română

 • Wilsonova bolest

  , hroničnog aktivnog hepatisa i ciroze jetre.[scindeks.ceon.rs] Fankonijeva anemija 170. Gošeova bolest 171. Gorlinov sindrom 172. Holta-Oramov sindrom 173. Hipokalemična periodična paraliza 174. Izovalerična acidemija 175.[pravno-informacioni-sistem.rs] jetre, degeneracijom bazalnih gangliona mozga i zelenobraonkastim prstenom na rožnjači (takozvani Kayser-Fleisherov prsten).[scindeks.ceon.rs]

 • Galaktozemija

  Prognoza u akutnim tokomnepovoljna: smrt može doći ubrzo nakon rođenja iz iscrpljivanja (kakeksije) i ciroze jetre.[sr.mymedinform.com] sindrom) koja dovodi do metaboličke acidoze i edema.[sr.iliveok.com] Ako je dete još uvek živ, on je razvio slepila zbog katarakte i demencije, smrt se javlja u roku od nekoliko meseci od ciroze jetre.[sr.mymedinform.com]

 • Tirozinemija tip 1

  Aco Kostovski patis od drugi mo ni dijagnozi. Sé u[te ne e determinirano optimalnoto vreme koga treba da se napravi biopsija na crn drob. Tabela 1.1 Diferencijalna dijagnoza pome\u zamasten crn drob kaj deca i makrovezikularna steatoza Nutritivni Nealkoholna mastna bolest na crniot drob Hiperfagni zaboluvawa[…][yumpu.com]

 • Primarna bilijarna ciroza

  Fankonijeva anemija 170. Gošeova bolest 171. Gorlinov sindrom 172. Holta-Oramov sindrom 173. Hipokalemična periodična paraliza 174. Izovalerična acidemija 175.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Intestinalna pseudo-opstrukcija

  KOD CIROZE I HEPATITISA UROBILINOGEN SE VEOMA BRZO OKSIDIŠE U UROBILIN KOJI SE NE MOŽE DETEKTOVATI (TEST TREBA IZVESTI U ROKU OD 30 min) NEMA KLINIČKI ZNAČAJ TEST ZA DOKAZIVANJE[slideshare.net] GLUKOZURIJA BEZ HIPERGLIKEMIJE a) TRUDNOĆA (MOŽE I LAKTOZURIJA) b) RENALNA GLUKOZURIJA c) UROĐENE GREŠKE METABOLIZMA (FANKONIJEV SINDROM) d) POSLE DEJSTVA NEFROTOKSIČNIH AGENASA[slideshare.net] KONJUGOVANOG BILIRUBINA METABOLIČKOM AKTIVNOŠĆU BAKTERIJA U INTESTINUMU POJAVLJUJE SE URINU KOD POVEĆANE PRODUKCIJE NEKONJUGOVANOG BILIRUBINA (HEMOLIZA), ZBOG OŠTEĆENOG PARENHIMA JETRE[slideshare.net]

 • Hereditarna deficijencija antitrombina tipa 2

  Familijarna eksudativna vitreoretinopatija Fankonijeva anemija A Fankonijeva anemija G Fankonijeva anemija J Fankonijeva anemija F Fankonijeva anemija C Facioskapulohumeralna[ivf-embryo.gr] (ciroza, toksično oštećenje jetre), oralna antikoagulantna terapija antagonistima vitamina K, ascites, nefrotski sindrom, DIK, sepsa, prisutnost inhibitora na čimbenik IX[klinkemija.kbcsm.hr] […] distrofija Fenilketonurija (PKU) Feohromocitom Halervorden-Špac sindrom, pantotenat Hanterov sindrom Hantingtonova bolest Hemofilija A Hemofilija B Hemofagocitna limfohistiocitoza[ivf-embryo.gr]

 • Deficijencija alfa-1 antitripsina

  Fankonijeva anemija 170. Gošeova bolest 171. Gorlinov sindrom 172. Holta-Oramov sindrom 173. Hipokalemična periodična paraliza 174. Izovalerična acidemija 175.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Fankonijev sindrom

  KOD CIROZE I HEPATITISA UROBILINOGEN SE VEOMA BRZO OKSIDIŠE U UROBILIN KOJI SE NE MOŽE DETEKTOVATI (TEST TREBA IZVESTI U ROKU OD 30 min) NEMA KLINIČKI ZNAČAJ TEST ZA DOKAZIVANJE[slideshare.net] Familijarna eksudativna vitreoretinopatija Fankonijeva anemija A Fankonijeva anemija G Fankonijeva anemija J Fankonijeva anemija F Fankonijeva anemija C Facioskapulohumeralna[ivf-embryo.gr] GLUKOZURIJA BEZ HIPERGLIKEMIJE a) TRUDNOĆA (MOŽE I LAKTOZURIJA) b) RENALNA GLUKOZURIJA c) UROĐENE GREŠKE METABOLIZMA (FANKONIJEV SINDROM) d) POSLE DEJSTVA NEFROTOKSIČNIH AGENASA[slideshare.net]

 • Hereditarna deficijencija antitrombina tipa 1

  (ciroza, toksično oštećenje jetre), oralna antikoagulantna terapija antagonistima vitamina K, ascites, nefrotski sindrom, DIK, sepsa, prisutnost inhibitora na čimbenik IX[klinkemija.kbcsm.hr] Familijarna eksudativna vitreoretinopatija Fankonijeva anemija A Fankonijeva anemija G Fankonijeva anemija J Fankonijeva anemija F Fankonijeva anemija C Facioskapulohumeralna[ivf-embryo.gr] (ciroza, toksično oštećenje jetre), ascites, nefrotski sindrom, DIK, sepsa, oralna antikoagulantna terapija antagonistima vitamina K, amiloidoza, prisutnost inhibitora na[klinkemija.kbcsm.hr]

 • Ataksija Telangiektazija

  Bolest jetre (liver disease) Uzroci povišenih vrijednosti IgM: 1. Primarna bilijarna ciroza (primary biliary cirrhosis) 2.[vasdoktor.com] Кокејнов синдром (енгл. Cockayne syndrome) Ксеродерма пигментозум (енгл. Xeroderma pigmentosum) Блумов синдром (енгл. Bloom syndrome) Фанконијева анемија (енгл.[sr.wikipedia.org] Bolest jetre (liver disase) Uzroci sniženih vrijednosti IgA: 1. Nefrotski sindrom (nephrotic syndrome) 2.[vasdoktor.com]

Dalji simptomi