Create issue ticket

23 Mogući Uzroci za Deficijencija faktora X

Prikaži rezulate na: English

 • Hereditarna deficijencija faktora X
 • Autozomno-dominantna Osteopetroza Tip 2

  […] ornitin transkarbamilazeDeficijencija steroidne sulfataze Deficijencija ornitin transkarbamilazeDistonijaDisautonomija faktor 13Dišenova mišićna distrofijaElers-Danlosov[ivf-embryo.gr] […] sindromEktodermalna displazijaEmeri-Drajfus (X-hromozom) mišićna distrofijaEmeri-Drajfus (X-hromozom) autozomno dominantna mišićna distrofijaŽilberov sindromIncontinentia[ivf-embryo.gr] […] acidemija tipa 2ADarierova bolestDenis-Draš Sindrom, Vilmsov tumorDesmin miopatija/Urođena aplastična anemijaDeficijencija leukocitne adhezijeDeficijencija steroidne sulfataze Deficijencija[ivf-embryo.gr]

 • Leberova nasledna optička neuropatija

  […] ornitin transkarbamilazeDeficijencija steroidne sulfataze Deficijencija ornitin transkarbamilazeDistonijaDisautonomija faktor 13Dišenova mišićna distrofijaElers-Danlosov[ivf-embryo.gr] […] sindromEktodermalna displazijaEmeri-Drajfus (X-hromozom) mišićna distrofijaEmeri-Drajfus (X-hromozom) autozomno dominantna mišićna distrofijaŽilberov sindromIncontinentia[ivf-embryo.gr] […] acidemija tipa 2ADarierova bolestDenis-Draš Sindrom, Vilmsov tumorDesmin miopatija/Urođena aplastična anemijaDeficijencija leukocitne adhezijeDeficijencija steroidne sulfataze Deficijencija[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna diskeratoza

  […] ornitin transkarbamilazeDeficijencija steroidne sulfataze Deficijencija ornitin transkarbamilazeDistonijaDisautonomija faktor 13Dišenova mišićna distrofijaElers-Danlosov[ivf-embryo.gr] […] sindromEktodermalna displazijaEmeri-Drajfus (X-hromozom) mišićna distrofijaEmeri-Drajfus (X-hromozom) autozomno dominantna mišićna distrofijaŽilberov sindromIncontinentia[ivf-embryo.gr] […] acidemija tipa 2ADarierova bolestDenis-Draš Sindrom, Vilmsov tumorDesmin miopatija/Urođena aplastična anemijaDeficijencija leukocitne adhezijeDeficijencija steroidne sulfataze Deficijencija[ivf-embryo.gr]

 • Gastrointestinalno krvarenje

  Крварење у дигестивном тракту је озбиљно клиничко стање, које у највећем броју случајева захтева блничко лечење. Акутна желудачноцревна крварења због драматичне клиничке слике најчешће захтева ургентни дијагностички и терапијски приступ процедурама, у прехоспиталном и хоспиталном ле чењу. Болесници[…][sr.wikipedia.org]

 • Kongenitalna gluvoća

  […] ornitin transkarbamilazeDeficijencija steroidne sulfataze Deficijencija ornitin transkarbamilazeDistonijaDisautonomija faktor 13Dišenova mišićna distrofijaElers-Danlosov[ivf-embryo.gr] […] sindromEktodermalna displazijaEmeri-Drajfus (X-hromozom) mišićna distrofijaEmeri-Drajfus (X-hromozom) autozomno dominantna mišićna distrofijaŽilberov sindromIncontinentia[ivf-embryo.gr] […] acidemija tipa 2ADarierova bolestDenis-Draš Sindrom, Vilmsov tumorDesmin miopatija/Urođena aplastična anemijaDeficijencija leukocitne adhezijeDeficijencija steroidne sulfataze Deficijencija[ivf-embryo.gr]

 • Deficijencija karnitina

  […] ornitin transkarbamilazeDeficijencija steroidne sulfataze Deficijencija ornitin transkarbamilazeDistonijaDisautonomija faktor 13Dišenova mišićna distrofijaElers-Danlosov[ivf-embryo.gr] […] sindromEktodermalna displazijaEmeri-Drajfus (X-hromozom) mišićna distrofijaEmeri-Drajfus (X-hromozom) autozomno dominantna mišićna distrofijaŽilberov sindromIncontinentia[ivf-embryo.gr] […] acidemija tipa 2ADarierova bolestDenis-Draš Sindrom, Vilmsov tumorDesmin miopatija/Urođena aplastična anemijaDeficijencija leukocitne adhezijeDeficijencija steroidne sulfataze Deficijencija[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna neutropenija

  […] ornitin transkarbamilazeDeficijencija steroidne sulfataze Deficijencija ornitin transkarbamilazeDistonijaDisautonomija faktor 13Dišenova mišićna distrofijaElers-Danlosov[ivf-embryo.gr] […] sindromEktodermalna displazijaEmeri-Drajfus (X-hromozom) mišićna distrofijaEmeri-Drajfus (X-hromozom) autozomno dominantna mišićna distrofijaŽilberov sindromIncontinentia[ivf-embryo.gr] […] acidemija tipa 2ADarierova bolestDenis-Draš Sindrom, Vilmsov tumorDesmin miopatija/Urođena aplastična anemijaDeficijencija leukocitne adhezijeDeficijencija steroidne sulfataze Deficijencija[ivf-embryo.gr]

 • Optička atrofija

  […] ornitin transkarbamilazeDeficijencija steroidne sulfataze Deficijencija ornitin transkarbamilazeDistonijaDisautonomija faktor 13Dišenova mišićna distrofijaElers-Danlosov[ivf-embryo.gr] […] sindromEktodermalna displazijaEmeri-Drajfus (X-hromozom) mišićna distrofijaEmeri-Drajfus (X-hromozom) autozomno dominantna mišićna distrofijaŽilberov sindromIncontinentia[ivf-embryo.gr] […] acidemija tipa 2ADarierova bolestDenis-Draš Sindrom, Vilmsov tumorDesmin miopatija/Urođena aplastična anemijaDeficijencija leukocitne adhezijeDeficijencija steroidne sulfataze Deficijencija[ivf-embryo.gr]

 • Citrulinemija tip 2

  […] ornitin transkarbamilazeDeficijencija steroidne sulfataze Deficijencija ornitin transkarbamilazeDistonijaDisautonomija faktor 13Dišenova mišićna distrofijaElers-Danlosov[ivf-embryo.gr] […] sindromEktodermalna displazijaEmeri-Drajfus (X-hromozom) mišićna distrofijaEmeri-Drajfus (X-hromozom) autozomno dominantna mišićna distrofijaŽilberov sindromIncontinentia[ivf-embryo.gr] […] acidemija tipa 2ADarierova bolestDenis-Draš Sindrom, Vilmsov tumorDesmin miopatija/Urođena aplastična anemijaDeficijencija leukocitne adhezijeDeficijencija steroidne sulfataze Deficijencija[ivf-embryo.gr]

Dalji simptomi