Create issue ticket

8 Mogući Uzroci za Deformitet ruku

 • Dandy-Walkerom Sindrom

  Mogućnosti NIFTY testiranja Trisomije Aneuploidije spolnih kromosoma Kromosomske delecije i duplikacije Informacija o spolu Downov sindrom Turnerov sindrom 60 različitih sindroma kromosomskih delecija i duplikacija * muški / ženski Edwardsov sindrom Klinefelterov sindrom Patauov sindrom XXX 22 XYY 16 9 * 60 različitih[…][nifty-test.hr]

 • Nepotpuni prelom

  Kod nedovršenih fraktura klavikule, deformitet i pomak su minimalni. Funkcija ruke je sačuvana, ograničena je samo olovka iznad nivoa nadlaktice.[dzvranje.org]

 • Fraktura ramena

  Kod nedovršenih fraktura klavikule, deformitet i pomak su minimalni. Funkcija ruke je sačuvana, ograničena je samo olovka iznad nivoa nadlaktice.[dzvranje.org]

 • Dislokacija ramena

  Žrtva ima oticanje, bol, deformitet, krepitaciju, patološku pokretljivost kostiju. Pacijent ne može da savije prste i četkicu.[sr.ekobutik.si] Pojavljuje se prilikom pada u ruku, šokova na ramenu. Rasporedite razbijene, kose, poprečne frakture u obliku spirale. Prati ih oštećenje živaca, arterija, vena.[sr.ekobutik.si]

 • Sindaktilija

  Za jednostavne forme Sindaktilija četki uključuju šav pravilno razvijeni prstiju bez pratećih deformiteta.[sr.iliveok.com] Pod složenog oblika kongenitalne Sindaktilija ruke označava patologije, u kojoj fuzija prstima pratnji konkrestsentsiiami falange (u većoj ili manjoj meri), fleksionom kontrakture[sr.iliveok.com]

 • Sarkom mekog tkiva

  Povremeno, sarkom vodi do deformiteta udova, zbog čega se oseća težina prilikom kretanja.[sr.womanuntamed.com] Simptomi sarkoma gornjih i donjih ekstremiteta Sarkom mekih tkiva koji je nastao na rukama, donjim nogama ili na butinama manifestuje se sledećim simptomima: bol; promena[sr.womanuntamed.com]

 • Smanjena vidna oštrina

  , deformiteti patrljka, opsežni ožiljci i ekstremna atrofija mišića.[podaci.net] Gubitak ruke u nivou nadlaktice ili lakta, sa dobrim patrljkom i funkcionalno ispravnim ramenim zglobom, ili gubitak ruke u nivou podlaktice sa patrljkom kraćim od 10 cm ([podaci.net] […] sa nepodesnim patrljkom za protezu, ili gubitak ruke u nivou nadlaktice ili lakta sa ukočenošću ili sa kontrakturom ramenog zgloba u nepovoljnom položaju: 1) dominantne ruke[podaci.net]

 • Gubitak vida

  , deformiteti patrljka, opsežni ožiljci i ekstremna atrofija mišića.[podaci.net] Gubitak ruke u nivou nadlaktice ili lakta, sa dobrim patrljkom i funkcionalno ispravnim ramenim zglobom, ili gubitak ruke u nivou podlaktice sa patrljkom kraćim od 10 cm ([podaci.net] […] sa nepodesnim patrljkom za protezu, ili gubitak ruke u nivou nadlaktice ili lakta sa ukočenošću ili sa kontrakturom ramenog zgloba u nepovoljnom položaju: 1) dominantne ruke[podaci.net]

Dalji simptomi