Create issue ticket

7 Mogući Uzroci za Demijelinizacija

 • Periferna neuropatija

  Mijelinopatije Manifestuje se primarnim oštećenjem mijelina, demijelinizacija, praćena remijelinizacijom uz očuvanost strukture aksona.[sr.wikipedia.org]

 • Krvarenje bazalnih ganglija

  Mikroskopskim pregledom su nadjene diseminovane mikrohemoragije i demijelinizacija u nivou bazalnih ganglija, venska mikrotromboza u moždanom i plućnom tkivu, a karakterističan[facta.junis.ni.ac.rs]

 • Ishemijska periferna neuropatija

  Mijelinopatije Manifestuje se primarnim oštećenjem mijelina, demijelinizacija, praćena remijelinizacijom uz očuvanost strukture aksona.[sr.wikipedia.org]

 • Multipla skleroza

  U potvrđivanju kliničke slike multiple skleroze, ovo je najpouzdanija dijagnostička metoda, kojom se mogu videti plakovi demijelinizacije u nervnom sistemu.[sr.wikipedia.org] Nakon eksperimentalno unete virusne infekcije, može se izazvati demijelinizacija nervnog sistema eksperimentalnih životinja.Potencijalni virusi koji mogu biti povezani sa[sr.wikipedia.org] Ako se proces demijelinizacije dešava na nervima koji prenose senzorne informacije ka mozgu, multiplu sklerozu karakterišu poremećaji senzornih funkcija, kao što je vid.[sr.wikipedia.org]

 • Spastičnost mišića

  Uzrokovan je demijelinizacijom nishodnih puteva i segmentnih inhibitornih neurona u kičmenoj moždini.[sr.wikipedia.org] Procenjuje se da se javlja kod 40-85% pacijenata sa MS kao posledica demijelinizacije kortikospinalnog, vestibulospinalnog i retikulospinalnog puta.Spasticitet se definiše[sr.wikipedia.org] Blok provođenja motornih komandi izazvan procesom demijelinizacije manifestuje se slabošću inervisanih mišića ili mišićnih grupa sa posledičnim merama adaptacije u CNS-u i[sr.wikipedia.org]

 • Spinalna demijelinacija

  COMMOTIO CEREBRI (Potres mozga) 36560 18 DEJERINE-SOTTASOVA BOLEST (Hipertrofična intersticijska neuropatija) 2528 19 DELIRUM ET DEMENTIA (Delirij i demencija) 41949 20 DEMIJELINIZACIJA[vasdoktor.com]

 • Hipervolemija

  […] dezorjentacija); flaping tremor, konvulzije, 14. periferna neuropatijabolovi u mišićima (miopatije), parestezije, grčevi,  TMR,  duboki senzibilitet, ataxija; (posledica demijelinizacije[docsity.com]

Dalji simptomi