Create issue ticket

2 Mogući Uzroci za Demijelinizacija

  • Multipla skleroza

    U potvrđivanju kliničke slike multiple skleroze, ovo je najpouzdanija dijagnostička metoda, kojom se mogu videti plakovi demijelinizacije u nervnom sistemu.[sr.wikipedia.org] Nakon eksperimentalno unete virusne infekcije, može se izazvati demijelinizacija nervnog sistema eksperimentalnih životinja.Potencijalni virusi koji mogu biti povezani sa[sr.wikipedia.org] Ako se proces demijelinizacije dešava na nervima koji prenose senzorne informacije ka mozgu, multiplu sklerozu karakterišu poremećaji senzornih funkcija, kao što je vid.[sr.wikipedia.org]

  • Spastičnost mišića

    Uzrokovan je demijelinizacijom nishodnih puteva i segmentnih inhibitornih neurona u kičmenoj moždini.[sr.wikipedia.org] Procenjuje se da se javlja kod 40-85% pacijenata sa MS kao posledica demijelinizacije kortikospinalnog, vestibulospinalnog i retikulospinalnog puta.Spasticitet se definiše[sr.wikipedia.org] Blok provođenja motornih komandi izazvan procesom demijelinizacije manifestuje se slabošću inervisanih mišića ili mišićnih grupa sa posledičnim merama adaptacije u CNS-u i[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi