Create issue ticket

12 Mogući Uzroci za Dijabetes tip 2, Polidipsija

Prikaži rezulate na: Română

 • Dijabetes melitus tip 2

  Klasični simptomi dijabetesa su poliurija (učestalo mokrenje), polidipsija (pojačana žeđ), polifagija (pojačana glad), i gubitak težine.[sr.wikipedia.org] Stručni radovi Dijabetes melitus tip 2 bolest civilizacije, bolest pogrešnih navika, pogrešne ishrane, nekretanja, predstavlja svakodnevni izazov u radu lekara praktičara.[dzvbanja.org.rs] Dijabetes tipa 2 čini oko 90% slučajeva dijabetesa dok su drugih 10% prvenstveno šećerna bolest tipa 1 i gestacijski dijabetes.[sr.wikipedia.org]

 • Diabetes Melitus

  Око 90% свих оболелих од дијабетеса чине оболели од дијабетеса типа 2.Узроци настанка Смањена осетљивост на инсулин присутна је код највећег броја оболелих са типом 2 дијабетеса[sr.wikipedia.org] Постоје две основне групе пацијената са типом 2 дијабетеса: гојазни и негојазни тип.[sr.wikipedia.org] Од укупног броја оболелих, око 90% или више болује од дијабетеса тип 2.[sr.wikipedia.org]

 • Kušingov sindrom

  Mifepriston se daje osobama koje imaju Kušingov sindrom i dijabetes tipa 2 ili intoleranciju na glukozu.[cajeviza.net] Kušingov sindrom za posledicu može da ima i povišen krvni pritisak, gubitak koštane mase i, u nekim slučajevima, dijabetes tipa 2.[cajeviza.net] tipa 2 česte ili neobične infekcije gubitak mišićne mase ili jačine Dijagnoza Dijagnostikovanje Kušingovog sindroma može da bude prilično teško, posebno endogenog, pošto[cajeviza.net]

 • Hiperglikemija

  Što duže traje visok nivo šećera u krvi, teže su njeni simptomi, među kojima su najznačajniji: Učestalo žeđanje (polidipsija)U nastojanju da obnovi ravnotežu šećera u krvi[sr.wikipedia.org] tipa 2.[medlib.mef.hr] tipa 1 ili tipa 2, kod onih koji nisu zavisni od insulina (dijabetes tipa 2).[sr.wikipedia.org]

 • Dijabetesna ketoacidoza

  […] bez detektabilnih urinarnih ketona • Ketone u cirkulaciji treba određivati za ranu detekciju DKA Slides current until 2008 Rani klinički simptomi i znaci DKA • Poliurija • Polidipsija[slideserve.com] 2 дијабетеса.[sr.wikipedia.org] 1 dijabetesa • Ponavlja se • Može se javiti i kod tipa 2 dijabetesa • Kitabchi et al 2001, Joslin 2005 Slides current until 2008 DKA – uzrok ili okidač Booth 2001, Joslin[slideserve.com]

 • Emocionalni stres

  Što duže traje visok nivo šećera u krvi, teže su njeni simptomi, među kojima su najznačajniji: Učestalo žeđanje (polidipsija) U nastojanju da obnovi ravnotežu šećera u krvi[sr.wikipedia.org] tipa 1 ili tipa 2, kod onih koji nisu zavisni od insulina (dijabetes tipa 2).[sr.wikipedia.org] Posledice [ uredi ] Prema Američkom udruženju za šećernu bolest, kod pacijenata sa dijabetesom tipa 2, hiperglikemija (visok nivo glukoze u krvi) se obično razvija postepeno[sr.wikipedia.org]

 • Kušingova bolest

  Mifepriston se daje osobama koje imaju Kušingov sindrom i dijabetes tipa 2 ili intoleranciju na glukozu.[cajeviza.net] Kušingov sindrom za posledicu može da ima i povišen krvni pritisak, gubitak koštane mase i, u nekim slučajevima, dijabetes tipa 2.[cajeviza.net] tipa 2 česte ili neobične infekcije gubitak mišićne mase ili jačine Dijagnoza Dijagnostikovanje Kušingovog sindroma može da bude prilično teško, posebno endogenog, pošto[cajeviza.net]

 • Hronična insuficijencija bubrega

  Ranije je bila češća kod obolelih od dijabetesa tip 1, a sada se produžetkom života obolelih od dijabetesa tip 2 i kod njih se sve češće sreće.[domzdravljasid.org.rs]

 • Sindrom krađe krvi subklavije

  Simptomi: učestalo mokrenje (poliurija), pojačano žeđanje i suhoća usta (polidipsija), pojačano gladovanje (polifagija), nagli gubitak tjelesne težine, nedostatak energije[docplayer.net] Racionalno liječenje dijabetesa tipa 2. Medicus 2002;(11): [6] Đelimir J, Ivanišević M, Juras J, Herman M. Dijagnoza hiperglikemije u trudnoći.[docplayer.net] Od 90 ispitanika, 17 ih je slučajno otkrilo da ima DM. 52 ispitanika navode pretjeranu žeđ (polidipsija) kao najčešći simptom. 13 ispitanika imalo je simptome umora, 9 je[docplayer.net]

 • Feohromocitom u detinjstvu

  Klasični simptomi (poliurija, polidipsija i polifagija) kod mnogih pacijenata iznenada se javljaju za nekoliko dana. Tipičan brz gubitak telesne težine.[sr.westmidsmedicalservices.com] U prvoj fazi treba uzeti u obzir prisustvo klasičnih simptoma bolesti (poliurija, polidipsija, polifagija, gubitak težine) i objektivni znaci.[sr.urgenthealthcaresolutions.com] Dijabetes. Postoje dva tipa: zavisno od insulina (tip 1) ili nezavisno od insulina (tip 2).[sr.finenaturalmedicine.com]

Dalji simptomi