Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Dislokacija kuka

  • Mukopopolisaharidoza

    Мукополисахаридозе скраћено МПС је група ретких наследних метаболичких болести које карактерише накупљање различитих продуката у ткивима због недостатка лизосомских ензима који учествују у разградњи гликозаминогликана (ГАГ). Због поремећене разградње гликозаминогликани се таложе у лизозомима, у[…][sr.wikipedia.org]

  • Tarnerov sindrom
  • Iščašenje zgloba

    Отворено ишчашење врста је ишчашење код којег као последица дислокације (измештања) костију настаје и отворена повреда на кожи (рана).[sr.wikipedia.org] Етиологија, урођеног ишчашења кука није довољно позната. Лабавост и инсуфицијенција капсуле и пратећих лигамената су основни фактор у патогенези типичног ишчашења кука.[sr.wikipedia.org] Ишчашење зглоба рамена или кука може због компресије дислоцираних делова костију и истезања околних структура изазвати оштетећење главних живаца у погођеној руци или нози,[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi