Create issue ticket

16 Mogući Uzroci za Edvardsov sindrom

Prikaži rezulate na: Română

 • Ventrikularni septalni defekt

  Bez iole ustručavanja, doktorka nam je saopštila da naša devojčica ima brojne defekte kao i jasne markere koji ukazuju na trizomiju 18 (T18), poznatu i kao Edvardsov sindrom[pravoslavniroditelj.org]

 • Dandy-Walkerom Sindrom

  60 mikrodelecija i mutacija * Muški / ženski / detekcija Y hromozoma Edvardsov sindrom (trizomija 18) Klinefelterov sindrom (trizomija XXY) Patauov sindrom (trizomija 13)[niftytest.rs] Mogučnosti NIFTY testiranja Testirane nepravilnosti NIFTY Basic NIFTY Standard NIFTY Plus NIFTY Twins Trizomije Daunov sindrom (trizomija 21) Edvardsov sindrom (trizomija[nifty-test.ba] Opcije testiranja Trizomije Aneuplodije polnih hromozoma Mikrodelecije / Mikroduplikacije Informacija o polu Daunov sindrom (trizomija 21) Tarnerov sindrom (monozomija X)[niftytest.rs]

 • Klinefelterov sindrom

  VERACITY BASIC INFORMACIJE O POLU (muški/ženški) TRIZOMIJE Daunov sindrom(Trizomija 21) – Dodatna kopija 21.hromozoma (1 prema 700) Edvardsov sindrom(Trizomija 18) – Dodatna[premiumgenetics.rs] sindrom(Trizomija 21) – Dodatna kopija 21.hromozoma (1 prema 700) Edvardsov sindrom(Trizomija 18) – Dodatna kopija 18.hromozoma (1 prema 5.000) Patau sindrom(Trizomija 13[premiumgenetics.rs] (1 prema 700) Edvardsov sindrom(Trizomija 18) – Dodatna kopija 18.hromozoma (1 prema 5.000) Patau sindrom(Trizomija 13) – Dodatna kopija 13.hromozoma (1 prema 16.000) ANEUPLODIJE[premiumgenetics.rs]

 • Edvardsov sindrom

  Edvardsov sindrom - šta je to jednostavnim rečima?[sr.womanuntamed.com] Edvardsov sindrom se može lako detektovati tokom medicinskog pregleda deteta, kao i kroz hromozomski test.[sr.puntomarinero.com] Edvardsov sindrom – trizomija hromozoma broj 18. Po učestalosti, to je druga trizomija autozomnih hromozoma sa frekvencom od 1 na 6000 novorođenih.[autozomopatije.blogspot.com]

 • Tarnerov sindrom

  60 mikrodelecija i mutacija * Muški / ženski / detekcija Y hromozoma Edvardsov sindrom (trizomija 18) Klinefelterov sindrom (trizomija XXY) Patauov sindrom (trizomija 13)[niftytest.rs] Opcije testiranja Trizomije Aneuplodije polnih hromozoma Mikrodelecije / Mikroduplikacije Informacija o polu Daunov sindrom (trizomija 21) Tarnerov sindrom (monozomija X)[niftytest.rs]

 • Panhipopituitarizam

  60 mikrodelecija i mutacija * Muški / ženski / detekcija Y hromozoma Edvardsov sindrom (trizomija 18) Klinefelterov sindrom (trizomija XXY) Patauov sindrom (trizomija 13)[niftytest.rs] Opcije testiranja Trizomije Aneuplodije polnih hromozoma Mikrodelecije / Mikroduplikacije Informacija o polu Daunov sindrom (trizomija 21) Tarnerov sindrom (monozomija X)[niftytest.rs]

 • Alfa Talasemija

  60 mikrodelecija i mutacija * Muški / ženski / detekcija Y hromozoma Edvardsov sindrom (trizomija 18) Klinefelterov sindrom (trizomija XXY) Patauov sindrom (trizomija 13)[niftytest.rs] Opcije testiranja Trizomije Aneuplodije polnih hromozoma Mikrodelecije / Mikroduplikacije Informacija o polu Daunov sindrom (trizomija 21) Tarnerov sindrom (monozomija X)[niftytest.rs]

 • Bolest bubrega

  Može se javiti kod određenih poremećaja broja hromozoma, poput trizomije hromozoma 21 ( Daunov sindrom ), trizomije hromozoma 18 ( Edvardsov sindrom ) i kod Tarnerovog sindroma[sr.wikipedia.org]

 • Angelmanov sindrom

  60 mikrodelecija i mutacija * Muški / ženski / detekcija Y hromozoma Edvardsov sindrom (trizomija 18) Klinefelterov sindrom (trizomija XXY) Patauov sindrom (trizomija 13)[niftytest.rs] Opcije testiranja Trizomije Aneuplodije polnih hromozoma Mikrodelecije / Mikroduplikacije Informacija o polu Daunov sindrom (trizomija 21) Tarnerov sindrom (monozomija X)[niftytest.rs]

 • Mikrocefalija

  Najčešće, mikrocefalija prati takve mutacije gena kao: Edvardsov sindrom - Trisomija na 18. paru hromozoma.[sr.ze-signon.com]

Dalji simptomi