Create issue ticket

1 Mogući Uzroci za Elers-Danlos sindrom

Prikaži rezulate na: Română

  • Elers-Danlos sindrom

    Елерс-Данлос синдром тип IV узрокује дефект у колагену типа III.[sr.wikipedia.org] Елерс-Данлос синдром је наследни поремећај синтезе колагена, непознатог узрока. Производе се колагена влакна која су дефектна, а и сам ниво производње је смањен.[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi