Create issue ticket

28 Mogući Uzroci za Emocionalni ispadi, Hipersalivacija

 • Demencija

  Деменција је прогресивно и неповратно пропадање интелектуалних способности и виших менталних функција (интелигенције, мишљења, говора, памћења, учења, имагинације итд.) услед одређених органских узрока. То доводи до поремећаја личности и односа са физичком и социјалном.Деменција је болест популације[…][sr.wikipedia.org]

 • Mentalna zaostalost

  Ментална заосталост је стање заустављеног или непотпуног психичког развоја које се нарочито карактерише поремећајем оних способности које се појављују током развојног периода и које доприносе смањењу општег нивоа интелигенције као што су когнитивне, говорне, моторне и социјалне способности. Може се[…][sr.wikipedia.org]

 • Depresija

  Депресија у геологији је терен које је потонуо у односу на остало земљиште које га окружује, настаје услед различитих механичких утицаја. Највећа депресија на свету је Мртво море. Басен је било која велика депресија седиментног терена. У тектоници је обично назив за кружно удубљење (геолошки басен).[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Hipersalivacija
 • Stomatitis
  Nedostaju: Emocionalni ispadi
 • Grejvs-Bazedovljeva bolest
  Nedostaju: Hipersalivacija
 • Bellova paraliza
  Nedostaju: Emocionalni ispadi
 • Peritonzilarni abscess
  Nedostaju: Emocionalni ispadi
 • Trovanje jodidom
  Nedostaju: Emocionalni ispadi
 • Trovanje jodom
  Nedostaju: Emocionalni ispadi
 • Ezofagealna obstrukcija
  Nedostaju: Emocionalni ispadi

Dalji simptomi