Create issue ticket

13 Mogući Uzroci za Encefalopatija, Hiperamonemija

 • Familijarni multinodularna struma

  […] hidroksilaze) - Hiperaldosteronizam (Connov sindrom, Bartterov sindrom) - Adrenalna insuficijencija (Addisonova bolest) - Hipoaldosteronizam B vitamini: B1: Beriberi/Wernickeova encefalopatija[inexamad.cf] […] ciklusa uree (Nedostatak N-Acetilglutamat sintaze, Nedostatak karbamoil fosfat sintetaze I, Nedostatak ornitin transkarbamilaze, Citrulinemija, Argininosukcinatna acidurija, Hiperamonemija[inexamad.cf] Millard-Gublerov sindrom, Lateralni medularni sindrom, Weberov sindrom, Lakunarni infarkt)Hidrocefalus (Hidrocefalus s normalnim tlakom) - Idiopatska intrakranijalna hipertenzija - Encefalopatija[inexamad.cf]

 • Propriona acidemija
 • Deficijencija Karbamoil-fosfat sintetaze
 • Poremećaj ciklusa ureje
 • Hepatična encefalopatija

  Od sociodemografskih i kliničkih karakteristika evaluiran je uticaj pola, starosti, ascitesa, hepatične encefalopatije, depresije, anksioznosti i zamora.[nardus.mpn.gov.rs]

 • Citrulinemija tip 2

  […] bolestGalaktosemijaGaušerova bolestGastrični kancer, kaderin E-1Gangliozidoza, Morquio GM1Genotip P, “molekularni potpis” - Otisci prstijuGerstman-Strauslerov Sindrom (GSS)Glicinska encefalopatija[ivf-embryo.gr] Hperamonemija kod urođenih defekata ciklusa ureje Tip Hiperamonemija I Hiperamonemija II Citrulinemija Arginino- sukcinurija.[ohatayysekewaq.ml] […] hidroksilaze) - Hiperaldosteronizam (Connov sindrom, Bartterov sindrom) - Adrenalna insuficijencija (Addisonova bolest) - Hipoaldosteronizam B vitamini: B1: Beriberi/Wernickeova encefalopatija[inexamad.cf]

 • Kongenitalna ciroza jetre

  U terminalnom stadijumu bolesti može doći do zatajenja jetre, što dovodi do koagulopatije, moguće hepatorenalnog sindroma i razvoja žutice i jetrene encefalopatije.[sr.iliveok.com] Sistem detektivskih prediktivnih kriterijuma (grupe A, B i C) uzima u obzir prisustvo žutice, ascitesa, encefalopatije, nivoa serumskog albumina i kvaliteta ishrane.[sr.iliveok.com] Sa razvojem hepatocelularne insuficijencije, praćene edemom i ascitesom, prikazano je ograničenje unosa natrijuma hranom i imenovanje diuretika; Kada se veže encefalopatija[sr.iliveok.com]

 • Retov sindrom

  […] bolestGalaktosemijaGaušerova bolestGastrični kancer, kaderin E-1Gangliozidoza, Morquio GM1Genotip P, “molekularni potpis” - Otisci prstijuGerstman-Strauslerov Sindrom (GSS)Glicinska encefalopatija[ivf-embryo.gr]

 • Hiperamonemija

  Хиперамонемична енцефалопатија је болест која је проузрокована дефектом прве реакције која чини циклус уреје.[sr.wikipedia.org] Veliki regenerativni potencijal jetre moguć oporavak nakon prestanka ekspozicije Masivne lezije ireverzibilna oštećenja ( 80% hepatocita - kompletni gubitak funkcije jetre) hiperamonemija[docsity.com] ., hemorrhoidinių gabalėlių pašalinimas) ir laikotarpis po operacijos; kai kurie kepenų pakitimai (kepenų prekoma ir koma, encefalopatija, hiperamonemija); disbakteriozė,[lt.thehemorrhoidrelief.info]

 • Džeksonov napad

  На почеток од примената на овој лек, многу ретко, може да настане хиперамонемија која доведува до појава на хепатична енцефалопатија.[lekarinfo.mk] На почеток од примената на овој лек, многу ретко, може да настане хиперамонемија која доведува до појава на хепатична енцефалопатија.[lekarinfo.mk] […] возрасните најчесто се предизвикани од метаболни нарушувања, токсични супстанции и лекови, како на пример хипогликемија, хипотензија, хипонатриемија, уремија, хепатичка енцефалопатија[lekarinfo.mk]

Dalji simptomi

Slični simptomi