Create issue ticket

126 Mogući Uzroci za Encefalopatija, Mišićna hipotonija

 • Hipofosfatazija

  […] bolestGalaktosemijaGaušerova bolestGastrični kancer, kaderin E-1Gangliozidoza, Morquio GM1Genotip P, “molekularni potpis” - Otisci prstijuGerstman-Strauslerov Sindrom (GSS)Glicinska encefalopatija[ivf-embryo.gr]

 • Propriona acidemija
 • Metilmalonska acidemija
 • Deficijencija Karbamoil-fosfat sintetaze
 • Poremećaj ciklusa ureje
 • Leighova bolest

  MELAS синдромот (митохондријална миопатија, енцефалопатија, лактатна ацидоза, епизодни напади) клинички се карактеризира со епизодни повраќања, церебрални инсулти со хемипареза[jser.fzf.ukim.edu.mk]

 • Mielopatija

  Posttraumatska encefalopatija i mijelopatija. Ishemičnih spremembah na prstih z gangrenami,.[gibepajux.ml] Posttraumatska encefalopatija i mijelopatija;. DEGENERATIVNIH OKVAR VRATNE HRBTENICE. Ishemična mielopatija hrbtenice.[gibepajux.ml]

 • Poliomijelitis

  Ovo oboljenje može da izazove ozbiljne komplikacije – zapaljenje pluća, teška oštećenja velikog mozga (grčevi, encefalopatija) i drugo.[pravoslavniroditelj.org] Tokom ovog oboljenja mogu da se razviju ozbiljne komplikacije – zapaljenje pluća, oštećenje velikog mozga (encefalopatija), oštećenje očiju, narušavanje sluha i dr.[pravoslavniroditelj.org] U ova stanja se ubrajaju perinatalna oštećenja centralnog nervnog sistema (perinatalna encefalopatija) i stabilna neurološka stanja (na primer, dečija cerebralna paraliza)[pravoslavniroditelj.org]

 • Hiponatremija

  Hiponatrijemija je poremećaj elektrolita koji karakteriše snižena koncentracija natrijuma u krvi čoveka. Hiponatremija se definiše i kao stanje kada je nivo natrijuma u serumu manji od 135 mEq/l. Ona je najčešći elektrolitni disbalans kod bolnički lečenih bolesnika i udružen je sa različitim oboljenjima i hirurškim[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Encefalopatija
 • Familijarni multinodularna struma

  […] hidroksilaze) - Hiperaldosteronizam (Connov sindrom, Bartterov sindrom) - Adrenalna insuficijencija (Addisonova bolest) - Hipoaldosteronizam B vitamini: B1: Beriberi/Wernickeova encefalopatija[inexamad.cf] Millard-Gublerov sindrom, Lateralni medularni sindrom, Weberov sindrom, Lakunarni infarkt)Hidrocefalus (Hidrocefalus s normalnim tlakom) - Idiopatska intrakranijalna hipertenzija - Encefalopatija[inexamad.cf]

  Nedostaju: Mišićna hipotonija

Dalji simptomi

Slični simptomi