Create issue ticket

42 Mogući Uzroci za Encefalopatija, Trombocitopenija

 • HIV infekcija

  HIV / AIDS U poslednjih 20 godina epidemija AIDS-a postala je jedna od najrazornijih epidemija sa kojom se čovečanstvo ikada suočilo. Najveće žrtve epidemija odnosi u afričkim zemljama, dok su Centralna i Istočna Evropa, s obzirom na aktuelne socijalne i ekonomske faktore, pod rastućim rizikom za rapidno ubrzanje[…][zdravlje.nshc.org.rs]

 • Kongenitalni sindrom stečene imunodeficijencije

  ...............................29 3.Hipersplenizam...............................29 VII.Trombocitopenije i trombocitopatije__________________________________________30 1.Trombocitopenija[documents.tips]

 • Leberova nasledna optička neuropatija

  […] kombinovane imunodeficijencije, X-vezano (SCID-X1) Trajna hiperinsulinska hipoglikemija kod odojčadi Transtiretna amiloidoza Transplantacija, kostana srž, matične ćelije Trombocitopenija[ivf-embryo.gr] […] bolestGalaktosemijaGaušerova bolestGastrični kancer, kaderin E-1Gangliozidoza, Morquio GM1Genotip P, “molekularni potpis” - Otisci prstijuGerstman-Strauslerov Sindrom (GSS)Glicinska encefalopatija[ivf-embryo.gr] […] beta talasemija Trečer-Kolinsov sindrom Torzijska distonija Tuberozna skleroza, tip 1 Tuberozna skleroza, tip 2 Ulrih urođena mišićna distrofija Urođena amegakariocitna trombocitopenija[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna diskeratoza

  […] kombinovane imunodeficijencije, X-vezano (SCID-X1) Trajna hiperinsulinska hipoglikemija kod odojčadi Transtiretna amiloidoza Transplantacija, kostana srž, matične ćelije Trombocitopenija[ivf-embryo.gr] […] bolestGalaktosemijaGaušerova bolestGastrični kancer, kaderin E-1Gangliozidoza, Morquio GM1Genotip P, “molekularni potpis” - Otisci prstijuGerstman-Strauslerov Sindrom (GSS)Glicinska encefalopatija[ivf-embryo.gr] […] beta talasemija Trečer-Kolinsov sindrom Torzijska distonija Tuberozna skleroza, tip 1 Tuberozna skleroza, tip 2 Ulrih urođena mišićna distrofija Urođena amegakariocitna trombocitopenija[ivf-embryo.gr]

 • Propriona acidemija
 • Hronični alkoholizam

  Pacijent pati od nesanice, razdražljivosti, agresivnosti, alkoholne encefalopatije, amnezije. Zbog toksičnog efekta alkohola, često dolazi do emetičkog refleksa.[sr.ekobutik.si]

 • Metastatski karcinom bubrežnih ćelija

  […] osteoporoza, osteonekroza Metaboličke Kušingov sindrom, elektrolitski i acidobazni disbalans, sindrom neadekvatne sekrecije ADH Hematološke Poremećaji hemostaze, anemija, trombocitopenija[sr.wikipedia.org] […] pankreatitis Bubrežne Tubulopatija, proteinurija, akutna bubrežna insuficijencija Jetrene Akutna insuficijencija jetre Neurološke Posteriorni reverzibilni encefalopaltski sindrom, encefalopatija[sr.wikipedia.org]

 • Hronična eozinofilna leukemija
 • Deficijencija karnitina

  […] kombinovane imunodeficijencije, X-vezano (SCID-X1) Trajna hiperinsulinska hipoglikemija kod odojčadi Transtiretna amiloidoza Transplantacija, kostana srž, matične ćelije Trombocitopenija[ivf-embryo.gr] […] bolestGalaktosemijaGaušerova bolestGastrični kancer, kaderin E-1Gangliozidoza, Morquio GM1Genotip P, “molekularni potpis” - Otisci prstijuGerstman-Strauslerov Sindrom (GSS)Glicinska encefalopatija[ivf-embryo.gr] […] beta talasemija Trečer-Kolinsov sindrom Torzijska distonija Tuberozna skleroza, tip 1 Tuberozna skleroza, tip 2 Ulrih urođena mišićna distrofija Urođena amegakariocitna trombocitopenija[ivf-embryo.gr]

 • Emfizematozni gastritis

  Urođene trombocitopenije su rijetke.[edoc.pub] Iznimka je akutna encefalopatija kada kroz kraće vrijeme treba reducirati unos proteina kao izvora dušikovih spojeva.[edoc.pub] Iz istih razloga čest je i nalaz trombocitopenije.[edoc.pub]

Dalji simptomi

Slični simptomi