Create issue ticket

1 Mogući Uzroci za Enoftalmos

  • Fraktura zigomatične kosti

    Prelom ili fraktura kosti ( lat. fractura ) je udružena mehanička povreda koja se karakteriše oštećenjem mekih tkiva, prekidom kontinuiteta kosti ( lat. fractura osseum ) ili hrskavice ( lat. fractura cartilaginis ) koji nastaje delovanjem spoljašnje sile, dovoljno jaka da nadjača nivo fiziološke elastičnosti kosti ili[…][sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi