Create issue ticket

1 Mogući Uzroci za Entropion oka

  • Entropion oka

    Nelečeni entropion može usloviti oštećenje rožnjače, infekije oka i gubitka vida. Najozbiljnija komplikacija entropiona jeste kornealne iritacija i oštećenje.[sr.wikipedia.org] Moguće je proširiti proces na sve ljuske oka.[sr.ankleyhealthinsurance.com] Infekcije oka — trahom izaziva ožiljne promene unutrašnjeg kapka koje vodi entropionu, pa čak i slepilu Inflamacija ili infekcija — mogu usloviti tzv. spastični entropion.[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi