Create issue ticket

327 Mogući Uzroci za eozinofili su povecani, eozinofilna leukemija, Tahipneja

Da li ste mislili: eozinofili su povecani, eozinofilna, leukemija, Tahipneja

 • Trombocitopenija

  […] алфа-2б, тиазиди, препарати естрогена), токсини (кокаин, хероин, алкохол), вирусне инфекције ( Рубеола, CMV, ЕБВ, ХИВ вирус, Парво Б19 вирус), инфилтрација коштане сржи (леукемија[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: eozinofili su povecani
 • Diseminovana intravaskularna koagulacija

  Bolest se javlja u trudnoći pri raznim poremećajima, kod septihemijskog šoka, hemolitičkog uremijskog sindroma, ciroze jetre, pankreatitisa, leukemije, nakon hirurških intervencija[sr.wikipedia.org] Болест се јавља у трудноћи при разним поремећајима, код септихемијског шока, хемолитичког уремијског синдрома, цирозе јетре, панкреатитиса, леукемије, након хируршких интервенција[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: eozinofili su povecani
 • Deficijencija adenozin deaminaze

  […] pothranjenošću, starenjem, lekovima (npr. hemoterapija, glukokortikoidi, imunosupresivni lijekovi ) ili bolestima koje mogu direktno ili indirektno uticati na imunološki sistem (npr. leukemija[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: eozinofili su povecani
 • Hodžkinova bolest

  Zajedno sa pojedinim vrstava leukemije, oni čine grupu limfoproliferativnih oboljenja. Stopa učestalosti na 100.000 ljudi iznosi 3,3 za muškarce i 2,3 za žene.[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: eozinofili su povecani
 • Teška kombinovana imunodeficijencija

  Onkološke bolesti: Akutna limfoblastna leukemija, Akutna mieloidna leukemija, Hronična mieloidna leukemija, čvrsti tumori, Vatrostalna Hodžkinova bolest, refraktarna anemija[sr.ahealthportal.com] […] kod leukemije visokog rizika), akutna mijeloidna leukemija (u prvoj remisiji grupa visokog rizika ili u recidivu) i limfomi (u recidivu).[imd.org.rs] Osim kod ovih oboljenja, TMĆH koristi se u lečenju nekih malignih oboljenja matičnih ćelija hematopoeze kao što su akutna limfoblastna leukemija (u recidivu ili u prvoj remisiji[imd.org.rs]

  Nedostaju: eozinofili su povecani
 • Bolest srca

  […] перикардитис (непознате етиологије); перикардитис у току акутног инфаркта миокарда; уремијски перикардитис; неоплазмични перикардитис (метастазе карцинома дојке, плућа, лимфоми, леукемије[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: eozinofili su povecani
 • Deskvamativna intersticijalna pneumonija

  (akutna monocitna leukemija, hronična i juvenilna hronična mijelomonocitna leukemija)/leukemias (acute monocytic leukemia, chronic and juvenile chronic myelomonocitic leukemia[docplayer.net] […] hemofagocitni sindrom u vezi sa infekcijom 2. hemophagocytic syndromes correlated with infection 3. sinus histiocitoza sa limfadenopatijom/sinus histiocytosis with lymphadenopaty 1. leukemije[docplayer.net]

  Nedostaju: eozinofili su povecani
 • Hipokalemija

  […] prasta mityba), Praradimas iš virškinamojo trakto ( vėmimas, viduriavimas, ileostoma, malabsorbcija), Inkstų kilmės netekimas ( diuretikai, dializės), Hipomagnezemija, ūmi leukemija[itinskubi.lt]

  Nedostaju: eozinofili su povecani
 • Hronična insuficijencija bubrega

  Hronična bubrežna insuficijencija (HBI) je sindrom koji nastaje kao posledica postepenog, progresivnog i ireverzibilnog smanjenja glomerulske filtracije bubrega do konačnog stadijuma uremije. Karakteriše se zadržavanjem uremijskih toksina ( ureje, kreatinina, mokraćne kiseline, fenola, indola i dr), nastalih uglavnom[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: eozinofili su povecani
 • Homocistinurija bez metilmalonske acidurije tip cbIG

  Bazalna lamina - Hemidezmosom - Fokalna adhezija Apikalni Cilije - Mikrovili - Stereocilije Patologija : hematologija (primarno) Leukociti Hematološka malignost ( Limfom, leukemija[hr.wikipedia.org] Menometroragija, Metroragija, Dismenoreja) • Snošaj (Dispareunija, Vaginizam) • Intermenstruacijska bol Intrauterina hipoksija • Respiratorni distres sindrom novorođenčeta • Prolazna tahipneja[inexamad.cf]

  Nedostaju: eozinofili su povecani

Slični simptomi