Create issue ticket

31 Mogući Uzroci za Eritropoetska protoporfirija

  • Eritropoetska protoporfirija

    Eritropoetska protoporfirija U kone porfirije spadaju i Porfirija variegata Koproporfiria Simptomi konih porfirija jake dermatoze na akama, licu i uima koa ispucala, ljuti[pdfslide.net] Eritropoetska porfirija 3.[pdfslide.net]

  • Akutna intermitentna porfirija

    […] porfirije [ uredi ] Ovde spadaju: Eritropoetska protoporfirija Kongenitalna eritropoetska porfirija ( Gunterova bolest ) Eritropoetska koproporfirija X hromozom zavisna sideroblasna[sr.wikipedia.org] […] porfirija Porfirija variegata (mešovita porfirija, protokoproporfirija) Hereditarna koproporfirija Kasna kožna porfirija ( Porphyria cutanea tarda ) Deficit ALA dehidrataze Eritropoetske[sr.wikipedia.org]

  • Uremični pneumonitis

    PROTOPORFIRIJA 1821 236 ERYSIPEL 1458 237 ERYSIPELOTRIXOSIS 1221 238 ERYTHEMA MULTIFORME 1331 239 ERYTHEMA NODOSUM 1321 240 ERYTHRASMA 1459 241 EWINGOV SARKOM 1471 242 EXOPHTALMUS[vasdoktor.com] EOZINOFILNA PNEUMONIJA 1310 230 EPH GESTOZA 1538 231 EPILEPSIJA (EPI) 1612 232 EPISCLERITIS 1545 233 EPISTAXIS (krvarenje iz nosa) 1481 234 ERBOVA MIŠIĆNA DISTROFIJA 1482 235 ERITROPOETSKA[vasdoktor.com]

  • Deficijencija gvožđa

    Klinicki znacaj: deficijencija gvožđa; trudnoća, upotreba oralnih kontracePtiva hemohromatoza, hronične bolesti, malnutricija, inflamacija, bolesti jetre, nefrotski sindrom ili normalan – hemolitička anemija, sideroblastna anemija Stabilnost: 2-8 C 3dana -20 C 6 meseci Minimalna zapremina uzorka: 0.2ml Cena: 700,00 din.[biomedicazavod.rs]

  • Porfirija

    протопорфирија Конгенитална еритропоетска порфирија (Гунтерова болест) Еритропоетска копропорфирија X хромозом зависна сидеробласна анемија Симптоми порфирије могу се развити[sr.wikipedia.org] Порфирија вариегата (мешовита порфирија, протокопропорфирија) Хередитарна копропорфирија Касна кожна порфирија (Porphyria cutanea tarda) Дефицит АЛА дехидратазе Овде спадају: Еритропоетска[sr.wikipedia.org]

  • Neuropatija

    Naslovna CPSA Recipe Impressum Select Page Zebrice, periferna neuropatija i antagonisti adenozinskih receptora? od Đesika Kolarić tra. 3, 2019 Kako inhibitorima adenozinskih receptora možemo liječiti periferne neuropatije? Pročitaj više Pretraga Pretraži: Kategorije Biljni svijet CPSA Fakultet Nekategorizirano[…][recipe-cpsa.com]

  • Holelitijaza

    Opis Bolesti zucne kese,Slajdovi,Patologija,Medicina,luschkaini diktusi,rokitansky aschoffovljevi sinusi,pankreasni kanal,posebni kanal,agenezija,duplikacija,bilobacija,ektopija,holelitijaza,kulkulose,radioneporozni,sterilna zuc,multipli,kulkulusi,holesterol,zucna kesa,nukleacija holesterola u zuci,hipersekrecija mukusa,nekunjugovani[…][docsity.com]

  • Hiponatremija

    Hiponatrijemija je poremećaj elektrolita koji karakteriše snižena koncentracija natrijuma u krvi čoveka. Hiponatremija se definiše i kao stanje kada je nivo natrijuma u serumu manji od 135 mEq/l. Ona je najčešći elektrolitni disbalans kod bolnički lečenih bolesnika i udružen je sa različitim oboljenjima i hirurškim[…][sr.wikipedia.org]

  • Polineuropatija

    Polineuropatija je česta kod bolesnika na dijalizi. Ovim problemom se bave nefrolozi i neurolozi. I jednima i drugima je ovaj problem na periferiji interesovanja. Ovde prenosimo tekst iz knjige: Dijaliza, priručnik za bolesnike, koju je izdalo Udruženje bubrežnih bolesnika na dijalizi u Boru. Полинеуропатија Уремична[…][dijaliza.wordpress.com]

  • Ciroza jetre

    Цироза јетре је хронична болест јетре током које се јетрено ткиво замјењује везивним ткивом што за крајну последицу има престанак функција јетре. Цироза јетре може имати цели низ узрока од којих су најчешћи алкохолизам и хепатитис Ц. Са обзиром на то да се оштећено јетрено ткиво не може заменити,[…][sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi