Create issue ticket

25 Mogući Uzroci za Fankonijev sindrom, Leukemija

 • Leberova nasledna optička neuropatija

  […] sindromAgeneza sakrumaAdrenoleukodistrofijaAktin nemalinska miopatijaAkutna intermitentna porfirijaAkutna limfocitna leukemijaAkutna mijeloidna leukemijaAkutna megakariocitna leukemija[ivf-embryo.gr] Familijarna eksudativna vitreoretinopatija Fankonijeva anemija A Fankonijeva anemija G Fankonijeva anemija J Fankonijeva anemija F Fankonijeva anemija C Facioskapulohumeralna[ivf-embryo.gr] […] periodična paraliza Hipofosfatazija Hipofosfatemični vitamin D rahitis Histokompatibilnost HLA, transplatacija,podudarnost Hronična granulomatozna bolest Hronična mijeloidna leukemija[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna diskeratoza

  […] sindromAgeneza sakrumaAdrenoleukodistrofijaAktin nemalinska miopatijaAkutna intermitentna porfirijaAkutna limfocitna leukemijaAkutna mijeloidna leukemijaAkutna megakariocitna leukemija[ivf-embryo.gr] Familijarna eksudativna vitreoretinopatija Fankonijeva anemija A Fankonijeva anemija G Fankonijeva anemija J Fankonijeva anemija F Fankonijeva anemija C Facioskapulohumeralna[ivf-embryo.gr] […] periodična paraliza Hipofosfatazija Hipofosfatemični vitamin D rahitis Histokompatibilnost HLA, transplatacija,podudarnost Hronična granulomatozna bolest Hronična mijeloidna leukemija[ivf-embryo.gr]

 • Fankonijev sindrom

  […] sindromAgeneza sakrumaAdrenoleukodistrofijaAktin nemalinska miopatijaAkutna intermitentna porfirijaAkutna limfocitna leukemijaAkutna mijeloidna leukemijaAkutna megakariocitna leukemija[ivf-embryo.gr] GLUKOZURIJA BEZ HIPERGLIKEMIJE a) TRUDNOĆA (MOŽE I LAKTOZURIJA) b) RENALNA GLUKOZURIJA c) UROĐENE GREŠKE METABOLIZMA (FANKONIJEV SINDROM) d) POSLE DEJSTVA NEFROTOKSIČNIH AGENASA[slideshare.net] […] periodična paraliza Hipofosfatazija Hipofosfatemični vitamin D rahitis Histokompatibilnost HLA, transplatacija,podudarnost Hronična granulomatozna bolest Hronična mijeloidna leukemija[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna neutropenija

  […] sindromAgeneza sakrumaAdrenoleukodistrofijaAktin nemalinska miopatijaAkutna intermitentna porfirijaAkutna limfocitna leukemijaAkutna mijeloidna leukemijaAkutna megakariocitna leukemija[ivf-embryo.gr] Međutim, njegova dugotrajna uporaba povećava rizik od akutne mijeloidne leukemije. Stoga je važno identificirati uzroke neutropenije i eliminirati ih.[hr.westwindenhancedcare.com] Familijarna eksudativna vitreoretinopatija Fankonijeva anemija A Fankonijeva anemija G Fankonijeva anemija J Fankonijeva anemija F Fankonijeva anemija C Facioskapulohumeralna[ivf-embryo.gr]

 • Deficijencija karnitina

  […] sindromAgeneza sakrumaAdrenoleukodistrofijaAktin nemalinska miopatijaAkutna intermitentna porfirijaAkutna limfocitna leukemijaAkutna mijeloidna leukemijaAkutna megakariocitna leukemija[ivf-embryo.gr] Familijarna eksudativna vitreoretinopatija Fankonijeva anemija A Fankonijeva anemija G Fankonijeva anemija J Fankonijeva anemija F Fankonijeva anemija C Facioskapulohumeralna[ivf-embryo.gr] […] periodična paraliza Hipofosfatazija Hipofosfatemični vitamin D rahitis Histokompatibilnost HLA, transplatacija,podudarnost Hronična granulomatozna bolest Hronična mijeloidna leukemija[ivf-embryo.gr]

 • Cistinoza

  […] godina: M: 163 do 383, Ž: 142 do 303 Odrasla dob: M: 182 do 403, Ž: 134 do 337 Mj. jedinica: µmol/L Kliničko značenje Povišeno: giht, Lesch-Nyhanov sindrom, bubrežne bolesti, leukemije[prfr.hr] Fankonijeva anemija 170. Gošeova bolest 171. Gorlinov sindrom 172. Holta-Oramov sindrom 173. Hipokalemična periodična paraliza 174. Izovalerična acidemija 175.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Blumov sindrom

  Najčešće patologije koje se javljaju u ovoj kategoriji pacijenata uključuju: mieloidna leukemija; limfom; limfocitna leukemija; maligni tumori jednjaka, jezika i creva; rak[sr.ilovevaquero.com] Атаксија-телеангиектазија Ксеродерма пигментозум Кокејнов синдром Фанконијева анемија Триходистрофија Fritsch, Peter (1998). Dermatologie und Venerologie.[sr.wikipedia.org] […] sindromAgeneza sakrumaAdrenoleukodistrofijaAktin nemalinska miopatijaAkutna intermitentna porfirijaAkutna limfocitna leukemijaAkutna mijeloidna leukemijaAkutna megakariocitna leukemija[ivf-embryo.gr]

 • Ataksija Telangiektazija

  Услед ослабљеног имунитета јављају се честе инфекције респираторних путева и кожеПојава тумора Најчешћи су: лимфоми и леукемија Узрок ове болести је мутација гена на хромозому[sr.wikipedia.org] Limfocitna leukemija (lymphocytic leukemia) 5. Ataksija-telangiektazija (ataxia-telangiectasia) 6.[vasdoktor.com] Poskyryje taip pat atliekamos transplantacijos pacientams sergantiems mielomine liga, ne Hodžkino limfoma, Hodžkino limfoma, ūmine leukemija.[santa.lt]

 • Policitemija vera

  Jedna od komplikacija ovih oboljenja je njihova kasna evolucija u akutnu mijeloidnu leukemiju (AML).[nardus.mpn.gov.rs] Fankonijeva anemija 170. Gošeova bolest 171. Gorlinov sindrom 172. Holta-Oramov sindrom 173. Hipokalemična periodična paraliza 174. Izovalerična acidemija 175.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Hereditarna deficijencija antitrombina tipa 2

  […] sindromAgeneza sakrumaAdrenoleukodistrofijaAktin nemalinska miopatijaAkutna intermitentna porfirijaAkutna limfocitna leukemijaAkutna mijeloidna leukemijaAkutna megakariocitna leukemija[ivf-embryo.gr] % Do kraja života: M: do 1 Ž: do 1 MJ: % Kliničko značenje Povišeno: neposredna reakcija preosjetljivosti, kronični mijeloproliferativni proces - posebno KML, bazofilna leukemija[klinkemija.kbcsm.hr] Familijarna eksudativna vitreoretinopatija Fankonijeva anemija A Fankonijeva anemija G Fankonijeva anemija J Fankonijeva anemija F Fankonijeva anemija C Facioskapulohumeralna[ivf-embryo.gr]

Dalji simptomi

Slični simptomi