Create issue ticket

11 Mogući Uzroci za Fankonijev sindrom, Žutica

 • Galaktozemija

  Skoro uvek postoji žutica, ali njeni simptomi može odvijati, kao u fiziološkom žutice, u roku od 2-3 nedelje nakon rođenja, i može se skladištiti do 8 meseci.[sr.mymedinform.com] sindrom) koja dovodi do metaboličke acidoze i edema.[sr.iliveok.com] Njihovo apatičko ponašanje, zapaženo iz dalekog dijela, je zbog teškog unutrašnjeg stanja - povećavaju jetru, razvijaju žuticu i akumuliraju tečnost u tkivima.[sr.womanuntamed.com]

 • Wilsonova bolest

  Fankonijeva anemija 170. Gošeova bolest 171. Gorlinov sindrom 172. Holta-Oramov sindrom 173. Hipokalemična periodična paraliza 174. Izovalerična acidemija 175.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Tirozinemija tip 1

  Aco Kostovski patis od drugi mo ni dijagnozi. Sé u[te ne e determinirano optimalnoto vreme koga treba da se napravi biopsija na crn drob. Tabela 1.1 Diferencijalna dijagnoza pome\u zamasten crn drob kaj deca i makrovezikularna steatoza Nutritivni Nealkoholna mastna bolest na crniot drob Hiperfagni zaboluvawa[…][yumpu.com]

 • Intestinalna pseudo-opstrukcija

  ŽUTO-BRAON ILI ZELENO-BRAON • BILIRUBIN (MUĆKANJEM URINA STVARA SE ŽUTA PENA ZA RAZLIKU OD KONCENTROVANOG NORMALNOG URINA SA BELOM PENOM • TAMNO ZELENA BOJA KOD JAKE OPSTRUKTIVNE ŽUTICE[slideshare.net] GLUKOZURIJA BEZ HIPERGLIKEMIJE a) TRUDNOĆA (MOŽE I LAKTOZURIJA) b) RENALNA GLUKOZURIJA c) UROĐENE GREŠKE METABOLIZMA (FANKONIJEV SINDROM) d) POSLE DEJSTVA NEFROTOKSIČNIH AGENASA[slideshare.net]

 • Primarna bilijarna ciroza

  Fankonijeva anemija 170. Gošeova bolest 171. Gorlinov sindrom 172. Holta-Oramov sindrom 173. Hipokalemična periodična paraliza 174. Izovalerična acidemija 175.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Deficijencija hormona rasta

  Fankonijeva anemija 170. Gošeova bolest 171. Gorlinov sindrom 172. Holta-Oramov sindrom 173. Hipokalemična periodična paraliza 174. Izovalerična acidemija 175.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Gošeova bolest

  Fankonijeva anemija 170. Gošeova bolest 171. Gorlinov sindrom 172. Holta-Oramov sindrom 173. Hipokalemična periodična paraliza 174. Izovalerična acidemija 175.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Deficijencija alfa-1 antitripsina

  Fankonijeva anemija 170. Gošeova bolest 171. Gorlinov sindrom 172. Holta-Oramov sindrom 173. Hipokalemična periodična paraliza 174. Izovalerična acidemija 175.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Fankonijev sindrom

  ŽUTO-BRAON ILI ZELENO-BRAON • BILIRUBIN (MUĆKANJEM URINA STVARA SE ŽUTA PENA ZA RAZLIKU OD KONCENTROVANOG NORMALNOG URINA SA BELOM PENOM • TAMNO ZELENA BOJA KOD JAKE OPSTRUKTIVNE ŽUTICE[slideshare.net] Familijarna eksudativna vitreoretinopatija Fankonijeva anemija A Fankonijeva anemija G Fankonijeva anemija J Fankonijeva anemija F Fankonijeva anemija C Facioskapulohumeralna[ivf-embryo.gr] GLUKOZURIJA BEZ HIPERGLIKEMIJE a) TRUDNOĆA (MOŽE I LAKTOZURIJA) b) RENALNA GLUKOZURIJA c) UROĐENE GREŠKE METABOLIZMA (FANKONIJEV SINDROM) d) POSLE DEJSTVA NEFROTOKSIČNIH AGENASA[slideshare.net]

 • Kongenitalna gluvoća

  […] monitoringom, a bebe sa hiperbilirubinemijom mogu zahtevati fototerapiju ili zamenu krvi (transfuziju) kako bi se sprečila enormna hiperbilirubinemija i pojava teškog ikterusa ( žutice[sr.wikipedia.org] Familijarna eksudativna vitreoretinopatija Fankonijeva anemija A Fankonijeva anemija G Fankonijeva anemija J Fankonijeva anemija F Fankonijeva anemija C Facioskapulohumeralna[ivf-embryo.gr] […] distrofija Fenilketonurija (PKU) Feohromocitom Halervorden-Špac sindrom, pantotenat Hanterov sindrom Hantingtonova bolest Hemofilija A Hemofilija B Hemofagocitna limfohistiocitoza[ivf-embryo.gr]

Dalji simptomi

Slični simptomi