Create issue ticket

47 Mogući Uzroci za fetalna bradikardija, Tahikardija

Da li ste mislili: fetalna, bradikardija, Tahikardija

 • Aritmija

  Normalni uzroci tahikardije su emocionalna uzbuđenost, telesni napor, groznica ili stres. Bradiaritmija se normalno pojavljuje tokom sna.[sr.wikipedia.org] Aritmija može biti tahikardija tj. ubrzani rad srca, obično iznad 100 otkucaja u minuti, ili usporenje rada srca koje se zove bradikardija, a počinje kada se brzina rada srca[sr.wikipedia.org] Zbog činjenice da su atriji električno izolovani od ventrikula i povezani su samo AV spojem, atriji mogu ući u tahikardiju bez poremećaja rada ventrikula.[sr.wikipedia.org]

 • Bradikardija

  […] poremećajima koji ne zahvataju primarno srce, kao što su npr. endokrini poremećaji, poremećaji ravnoteže elektrolita i dr. [1] Vidi još [ uredi ] Poremećaji srčanog ritma Tahikardija[sr.wikipedia.org] Registrovani su sledeći intraoperativni poremećaji: hipertenzija, hipertenzivna kriza i poremećaji srčanog ritma (tahikardija, bradikardija, novonastala intraoperativna atrijalna[nardus.mpn.gov.rs] Simptomi bradikardija mogu biti omaglice, umor, slabost, palpitacije, nelagodnost u grudima.[sr.wikipedia.org]

 • Poremećaj sprovođenja impulsa srca

  (atrijalna) tahikardija (automatske ili reentri), multifokalna pretkomorska (atrijalna) tahikardija (MAT), spojničke tahikardije (najčešće prisutne kod dece).[sr.wikipedia.org] Bradikardija [ uredi ] Bradikardija je svaki srčani ritam frekvencije Sinusna bradikardija Usporenje sinusnog ritma (bradikardija) ispod 60, 50 ređe i 40 u minutu, može biti[sr.wikipedia.org] Tahikardija može biti: Sinusna tahikardija Sinusna tahikardija je najčešće prolazna fiziološka reakcija pri naporu, ili tokom disanja, i ne predstavlja nikakav patološki nalaz[sr.wikipedia.org]

 • Trovanje bunikom

  […] i fibrilacija, atrijalna tahikardija sa blokom) • glavobolja, konfuzija, dezorjentacija, amnezija, neuralgični bolovi i grčevi ekstremiteta, poremećaji svesti (koma) oftalmološka[docsity.com] FIZOSTIGMIN Fizostigmin/ezerin Physostigma venenosum Hiperholinergik, inhibicija AChE Muskarinski efekti: salivacija, znojenje, bronhosekrecija Bronhokonstrikcija, mioza, bradikardija[docsity.com] […] muskarinskim receptorima Ciljni organ/tkivo: egzokrine žlezde, srce, glatka muskulatura, CNS Akutno trovanje Suvoća sluznica, topla-suva-crvena koža, Midrijaza, fotofobija Tahikardija[docsity.com]

 • Hipoksija

  Tahikardija i različiti tipovi aritmija. Boja kože je bleda, cijanotična ili čak crvena. High sveating. Mučnina, vrtoglavica, letargija.[dzvranje.org] Fetalni otkucaji srca tokom hipoksije se prvo povećavaju na preko 170 otkucaja u minuti, a kada se zateže, pretvara se u bradikardiju (ispod 110 otkucaja u minuti).[sr.womanuntamed.com] Promena indikatora kardiomonitoringa (fetalna bradikardija manje od 120 u minuti, monotonija ritma srčane aktivnosti, periodična deceleracija, neaktivan test testiranja).[sr.iliveok.com]

 • Infarkt miokarda

  […] pacijenata koji su umrli ili preživeli ISS. [19] Električni mehanizmi srčanog zastoja u većini slučajeva su tahiaritmični (fibrilacija srčanih komora i produžena komorska tahikardija[sr.wikipedia.org] […] sa ili bez bloka grana Hisovog snopa, pa se tako okluzija desne koronarne arterije često manifestuje sinusnom bradikardijom, AV blokom, srčanim udarom desne komore, i / ili[sr.wikipedia.org] […] mišić u levoj komori i zadnju stranu leve komore i bulbus aorte. [10] Zbog ovakve anatomije opstrukcije desne koronarne arterije utiču na SA i AV čvor, rezultujući pojavom bradikardije[sr.wikipedia.org]

 • Neonatalni respiratorni distresni sindrom

  Последице респираторног дистрес синдром укључују следећа стања: Сепса Бронхопулмонална дисплазија Патент дуктус артериозус Плућна крварења Апнеа / брадикардија Некротизирајући[sr.wikipedia.org]

 • Bradiaritmija

  Поремећаји срчаног ритма Тахикардија Спроводни систем срца[sr.wikipedia.org] Normalni uzroci tahikardije su emocionalna uzbuđenost, telesni napor, groznica ili stres. Bradiaritmija se normalno pojavljuje tokom sna.[sr.wikipedia.org] Симптоми брадикардија могу бити омаглице, умор, слабост, палпитације, нелагодност у грудима.[sr.wikipedia.org]

 • Paroksizmalna ventrikularna tahikardija

  19 atrijske prezgodnji utripi (ekstrasistole) 19 paroksizmalna supraventrikularna tahikardija 19 supraventrikularne tahikardije zaradi akcesornih a-v poti (preekscitacijske[medenosrce.net] […] ruptura septuma 17 ruptura miokarda 17 perikarditis 18 srčna tamponada 18 hipertenzivna urgenca* 18 srčne aritmije*: 29 19 supraventrikularne aritmije 19 sinusna aritmija, bradikardija[medenosrce.net] 17 ruptura miokarda 17 perikarditis 18 srčna tamponada 18 hipertenzivna urgenca* 18 srčne aritmije*: 29 19 supraventrikularne aritmije 19 sinusna aritmija, bradikardija & tahikardija[medenosrce.net]

 • Paroksizmalna nodalna tahikardija

  Traje neostojiva ventrikularna tahikardija Simptomi ventrikularne tahikardije Kratak ventrikularna tahikardija ili ventrikularne tahikardije sa niskih frekvencija može biti[overmedic.ru] Frekvenca - komorska i pretkomorska: paroksizmalna komorska tahikardija, paroksizmalna pretkomorska tahikardija, fibrilacija pretkomora sa normalnim ritmom komora, leprsanje[readbag.com] Frekvenca - komorska i pretkomorska: paroksizmalna komorska tahikardija, paroksizmalna pretkomorska tahikardija, fibrilacija pretkomora sa normalnim ritmom komora, lepranje[documents.tips]

Dalji simptomi

Slični simptomi