Create issue ticket

7 Mogući Uzroci za Filadelfija hromozom pozitivna, Mijelodisplazija

 • Hronična mijeloidna leukemija

  Hronična mijeloidna leukemija (HML) je retka mijeloproliferativa bolest koja je posledica produkcije abnormalnih (kanceroznih) ćelija mijeloidne loze. Bolest ima hroničan tok u odnosu na akutne leukemije, što znači da ima sporiju progresiju, i većinom se javlja kod starijih ljudi, mada se može javiti kod osoba svih[…][sr.wikipedia.org]

 • Filadelfija hromozom pozitivna hronična mijeloidna leukemija

  hromozom pozitivna akutna limfoblastna leukemija - Ph ALL i relapsna/refraktorna Ph ALL, mijelodisplastična/mijeloproliferativna bolest MDS/MPD, hipereozinofilni sindrom[docplayer.gr] […] čašom vode a doziranje zavisi od stadijuma bolesti i indikacije (hronična mijeloidna leukemija - HML, gastrointestinalni stromalni tumori - GIST, novodijagnostifikovana Filadelfija[docplayer.gr]

 • Trombocitopenija

  EBV, HIV virus, Parvo B19 virus), infiltracija koštane srži (leukemija, limfomi, metastaze), aplazija koštane srži, insuficijencija bubrega, abnormalnosti koštane srži (mijelodisplazije[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Filadelfija hromozom pozitivna
 • Paroksizmalna noćna hemoglobinurija

  […] ćelije hematopoeze - uvod i klasifikacija, klonovano poreklo malignih hematoloških bolesti (akutne i hronične mijeloproliferativne bolesti, limfoproliferativne bolesti), mijelodisplazije[nbti.org.rs]

  Nedostaju: Filadelfija hromozom pozitivna
 • Megaloblastna anemija

  Крвта е витално важна течност во организмот која извршува многубројни функции. Таа се состои од крвна плазма и крвни клетки (еритроцити, леукоцити и тромбоцити). Една од најважните функции на крвта е транспортот на кислород од белите дробови до ткивата. Тоа се остварува благодарение на еритроцитите,[…][skopjeinfo.mk]

  Nedostaju: Filadelfija hromozom pozitivna
 • Multipli mijelom

  Multipli mijelom (myelo- -oma, "srž" "tumor"), poznat i kao mijelom plazma ćelija, mijelomatoza ili Kalerova bolest (po Otu Kaleru), je karcinom plazma ćelija, što je vrsta belih krvnih zrnaca koja inače imaju ulogu u proizvodnji antitela. Kod multiplog mijeloma se grupe abnormalnih plazma ćelija sakupljaju u koštanoj srži,[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Filadelfija hromozom pozitivna
 • Emfizematozni gastritis

  Mijelodisplazije Definicija.[edoc.pub] Urođeni oblici liječe se simptomatski u sklopu mijelodisplazije, a stećeni oblici suzbijanjem specifičnog uzroka.[edoc.pub] Diferencijalnodijagnostički makrocitna anemija može nastati u mijelodisplaziji, tijekom kemoterapije, u kroničnoj bolesti, uz neoplazme, bolesti jetre (ciroza, hepatitis)[edoc.pub]

  Nedostaju: Filadelfija hromozom pozitivna

Dalji simptomi