Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Fokalni motorni napad

  • Subduralni hematom

    Mozak je okružen sa tri opne od kojih ee spoljašnja zove dura. Trauma glave može da dovede do krvarenja u prostoru između te opne i mozga. Krvarenje se obično javlja zbog oštećenja vena u opni. Kako krvarenje nastavlja da izaziva pritisak na mozak, to rezultira određenim simptomima i oštećenjem mozga.[…][nadjidoktora.rs]

  • Herpes simpleks encefalitis
  • Epilepsija

    Primer ovog tipa je absens napad, koji predstavlja smanjeni nivo svesti i obično traje oko 10 sekundi. [13] [14] Fokalnom napadu često prethode određeni dođivljaji, poznati[sr.wikipedia.org] […] kao aura. [15] Oni mogu uključivati: senzorne (vizuelne, slušne ili mirisne), psihičke, autonomne ili motorne pojave. [13] Trzanje može početi u određenoj mišićnoj grupi[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi